Kateřina Dytrtová, Martin Raudenský

Ko-text

Tvar, zvuk a gesto, tvůrce, učitel a žák

Publikace Ko-text zkoumá přístupy dynamicky pojaté výtvarné pedagogiky a strategie současného výtvarného umění v interakci s dětskou tvorbou. Kniha je adjustovaná v krabici společně s autorsky výtvarně pojatým souborem edukačních pomůcek.

Publikace představuje a analyzuje výtvarné projekty napříč oborovým i věkovým spektrem tvůrců, od dětí základní školy po studenty na vysoké umělecké škole. Témata textu vznikla jako úvahy nad oborovými rolemi teoretiků, tvůrců, učitelů a galerijních animátorů, kterým jsou také texty určeny. Dává si za cíl prohloubit komunikaci mezi těmito rolemi a přispět k výuce výtvarného oboru s rysy experimentu, akčnosti a hravosti. Publikace používá metodu konceptové analýzy, pomocí které lze porozumět konstrukci významu díla a interpretačnímu rozptylu. Jádro publikace shrnuje čtyřletý, zatím neuzavřený projekt založený na dialogu spoluautorů knihy (grafika, pedagožky a teoretičky) a žáků základní školy – dětí ve věku od šesti do deseti let.

Teoretické teze stanovují například tyto otázky: Za jakých podmínek se objekt stává uměním? Na čem závisí exprese díla? Jaký vliv má na tento proces kontext a ko-text díla? Kdy je edukace v galerii pouze napodobivá k dílu vystavovaného autora? Mohla by tvorba obsahovat herní principy? Jak vzniká význam čáře, zvuku, barvě, tvarům, použitému médiu?

Obsah krabice tvoří kromě knihy sada papírových hříček. Plakát slouží k hodu vlaštovkou na terč. Flipbook nabízí možnost fázovat kresbu a zkoumat principy animace. Šablony zaručí práci s motivem v sérii. Jednotlivé karty, herní plán a zrcátko představují pole pro hry, jejichž návrhy jsou umístěny na vloženém CD, respektive v souboru materiálů sdílených prostřednictvím cloudu.

Jednotlivé tiskoviny souboru jsou realizovány ve škále tiskových technik (ofset, sítotisk, litografie, knihtisk a digitální tisk). Typografický layout knihy zohledňuje strukturu odborného textu. Přehlednost podporuje sazební obrazec o více sloupcích, barevné rozrůznění sazby a drobné náhledové obrázky ve formě marginálií, odkazující k dokumentaci umístěné na přiloženém CD, respektive přidruženém cloudu. Zvolená forma multiplu umožňuje začlenit různorodý materiál ve výsledný celek.

O spoluautorovi a ilustrátorovi:

Martin Raudenský je grafikem, ilustrátorem, tiskařem a vysokoškolským pedagogem. Věnuje se autorské knize, kresbě, ilustraci, a animaci.
Pracuje v technikách klasické i ofsetové litografie, dřevořezu, a sítotisku. Vyučuje na Fakultě užitého umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a na Katedře výtvarné výchovy PF UK v Praze.

 

Ilustrátor: Martin Raudenský
Nakladatel: Fakulta umění a designu UJEP
Počet stránek: 200
Formát knihy: 175 x 234

Kniha vyhrála v této kategorii:

Výtvarná část - d) výtvarný počin roku

Ko-text

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy