Ivona Březinová

Není oko jako oko

Není oko jako oko a koruna není jen ta královská. Nejkrásnější korunu mají stejně stromy, které na podzim září víc než drahokamy. Ivona Březinová napsala pro nejmenší děti tucet veselých básniček – co básnička, to jedno slovo, slovo mnoha významů. Děti budou chytlavé básničky umět brzy nazpaměť, další možné významy slov však budou i nadále nacházet v důmyslných obrázcích Martina Kelbla.

O autorce

Ivona Březinová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně, obor český jazyk – dějepis. Na katedře bohemistiky pracovala jako asistentka, získala doktorát, vedla semináře tvůrčího psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a před dvěma lety otevřela dětské knihkupectví Fantazie. Od roku 1996 se živí jako spisovatelka. Píše knihy pro děti všech věkových kategorií a získala za ně řadu literárních ocenění. Zvlášť ceněné jsou její knihy Začarovaná třída, Holky na vodítku a Lentilka pro dědu Edu. Za součást spisovatelské profese autorka považuje i besedy v knihovnách a školách, kam za dětmi pravidelně přijíždí

O ilustrátorovi

Marto Kelbl v červnu 2022 dokončil magisterské studium Ilustrace u Renáty Fučíkové na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara. Zajímá ho především ilustrace, kresba a animace. Baví ho lámat si hlavu nad malbou, především malbou kvašem. Často zkouší experimentovat, hrát si s barvami, bádá nad fenoménem autorské knihy, a když mu vystačí nervy, rád něco ušije.

 

Ilustrátor: Marto Kelbl
Nakladatel: Meander
Počet stránek: 14
Formát knihy: 161 x 221

Není oko jako oko

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy