Lenka Pecharová

Po stopách stoleté dámy: Naše země 1918–2018

Encyklopedická publikace byla vydaná ke stému výročí vzniku Československa. Každá kapitola představuje vždy jeden rok v uplynulém století a srozumitelně a čtivě předkládá jak historické události, tak zajímavosti z oblasti kultury, vědy, techniky i běžného života, které se v té době udály. Zvídavé děti se tak dozvědí mnohé nejen o zásadních historických skutečnostech, ale i například to, kdy byla vynalezena hra Pexeso, kdo vymyslel kontaktní čočky, silon či nanovlákno, co znamená zkratka SUNAR či JAWA nebo odkdy se u nás začalo jezdit vpravo. Text provázejí kvízy a dobové vtipy.

O autorce

Lenka Pecharová (*1973) absolvovala obor historie – germanistika na FF UK a obor učitelství – anglický jazyk na ZČU v Plzni, vyučuje na základní škole, věnuje se práci s dětmi a přípravě letních táborů, publikačně se zaměřuje na mezipředmětové vazby, je autorkou knih: Od blechy po slona (2012), Počítáme s vitamíny (2015), Po stopách Karla IV (2016).

O ilustrátorovi

Lukáš Fibrich (*1974) komiksový autor a ilustrátor, absolvoval katedru animované tvorby na FAMU a poté ateliér filmové a TV grafiky na VŠUP. Od začátku 90. let úzce spolupracuje se čtrnáctideníkem ABC, na jehož stránkách postupně vznikal jeho komiks Mourrison. Kreslí komiksové stripy (AARGH!, Bublifuk), ilustruje učebnice a knihy pro děti a mládež, například H.U.S. – Hus úplně světovej (2015) od Kláry Smolíkové, za ilustrace ke knize Obrázky z moderních československých dějin (1945-1989) (2016) od Jiřího Černého získal cenu Muriel. Jeho kresebný styl je velmi tvárný – od perokresby blížící se svým stylem dřevorytu až po suverénní počítačovou grafiku.

Ilustrátor: Lukáš Fibrich
Nakladatel: Portál
Počet stránek: 184
Formát knihy: 171 × 222

Po stopách stoleté dámy: Naše země 1918–2018

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy