Zuzana Demlová

Pohádky o kolečkách a nekonečnu

Co je velké a co je malé? Kdo jsi ty a kdo jsem já? Kde končím a kde začínám? Co je chvíle a co je dlouho? Existuje příběh, ve kterém se vůbec nic neděje? Když si něco představíš, může to být? Můžeš být zároveň malý a velký? Můžeš být zároveň součást něčeho a zároveň sám o sobě? Pro někoho jsou to legrační otázky a představy dětí, ale autorka Pohádek o kolečkách a nekonečnu na ně seriózně odpovídá. Ani dospělí přece nevědí, co je nekonečně malé nebo nekonečně velké, nekonečně mnoho, nekonečně rychle nebo nekonečně možné nebo nemožné. Pojďte si o tom s dětmi povídat.

Kniha byla nominována v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2018.

O autorce 

Zuzana Demlová (*1978), vystudovala obor multimédia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně, dlouhodobě se podílí na aktivitách propojujících svět kultury a vzdělávání. Je členkou sdružení KVAS, v němž se zasloužila o projekty kultivující veřejný prostor a podporující genius loci nebo obecnou strategii místní samosprávy. Pohádky o kolečkách a nekonečnu jsou její knižní prvotinou.

Ilustrátor: Zuzana Demlová
Nakladatel: Baobab
Počet stránek: 120
Formát knihy: 164 x 168

Kniha vyhrála v této kategorii:

Literární část (Původní česká slovesná tvorba) - c) literatura faktu pro děti a mládež

Pohádky o kolečkách a nekonečnu

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy