Pavel Kořínek a Lucie Kořínková

Punťa – Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942)

Soubor Punťa – zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942) sestává ze dvou samostatných knih. První z nich, pojmenovaná Příběhy, přináší bohatý, takřka 200 epizod čítající výbor z centrálního obrázkového seriálu. Druhý svazek – Studie – pak nabízí kulturně- a literárněhistorické, teoretické a interpretační ohledání celého „světa kolem Punti“. Seriál, časopis i nejrůznější další punťovské produkty jsou tu nahlíženy z nejrůznějších úhlů a za využití rozličných interpretačních a metodologických přístupů tak, aby se postupně poskládal co možná nejkomplexnější obraz předmětného seriálu a jeho místa v domácí dětské kultuře. Punťa totiž rozhodně nebylo „jen tak nějaké obrázkové čtení pro děti“: promyšleností, ambicemi, neskrývanou komerčností i například způsobem aktivní práce s publikem představoval časopis v československém prostoru malou revoluci a svého druhu domácí variaci na produkci studia Walta Disneye s jeho myšáky a kačery, kteří ve stejné době nabírali na své globální popularitě.

Za časů své největší slávy – ohraničené lety 1934 a 1942 – patřil Punťa mezi nejzářivější domácí kreslené celebrity. Výjimečně populární, dětmi milovaný a vydavatelstvím Rodina velmi nápaditě spravovaný a rozvíjený seriál se přitom neomezoval jen na komiksové příběhy a jednu publikační platformu: domovský prostor dětské přílohy oblíbeného ženského časopisu List paní a dívek začal být Punťovi velmi brzy těsný, a tak záhy začal hledat slávu v samostatném časopise nesoucím jeho jméno. Ten se za osm let vydávání dočkal celých 140 čísel. Ani to ale nebylo dost: Punťa brzy začal rozvíjet aktivní komunikaci se svými čtenáři, zavítal do ilustrované prózy, stal se hrdinou divadelního představení a laskavá i čtverácká tvář titulního protagonisty shlížela na malé příznivce i z nejrůznějších dalších stran: odznáčky a kostýmními střihy počínaje a mýdlem konče.

Poznat Punťu znamená pochopit jednu pozapomenutou kapitolku českých kulturních dějin – seznámení s tímto kresleným psíkem poskytuje příležitost k rozšíření našeho povědomí o historii českého komiksu, proměnách dětských časopisů, ale i obecněji domácí kultuře dětí jako takové. A kromě toho je to samozřejmě i příležitost skvěle se pobavit: zasmát se nad vztahovými peripetiemi Punti a jeho družky Kiki, držet hrdinům palce při snaze o účinkování na sokolském sletu a pozorovat, jak tahle česká komiksová celebrita tropí alotria s Laurelem a Hardym, popřípadě provádí po Praze malou Shirley Temple. Soubor tak potěší jak zájemce o dějiny domácí kultury, tak malé i velké milovníky zábavných i mírně obskurních příběhů obrazem i veršem.
Klapbox s knihami doplňují drobné faksimile příležitostných či reklamních tisků a další související materiály.

Publikace získala cenu České akademie komiksu za Přínos českému komiksu pro rok 2018 

Listování v knize zde.

O autorech

Pavel Kořínek vystudoval český jazyk a literaturu na FF UK, kde následně absolvoval i doktorské studium v oboru Dějiny české literatury a teorie literatury. Působí jako odborný pracovník Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., komiksový teoretik a publicista. Pro čtrnáctideník A2 recenzuje moderní komiks a aktuální překladovou prózu. V letech 2010–2012 byl hlavním řešitelem grantového projektu GAČR Komiks: dějiny – teorie zaměřeného na teoretické představení komiksového média a zpracování dějin československého komiksu. Kurátorsky a editorsky se podílel na projektu Signály z neznáma: český komiks 1922–2012 (spolu s Tomášem Prokůpkem). Je spoluautorem dvousvazkové odborné publikace Dějiny československého komiksu 20. století (2015), která získala ocenění Zlatá stuha a Magnesia litera.

Lucie Kořínková vystudovala obor Český jazyk a literatura – dějepis na PedF UK, následně absolvovala doktorské studium na Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK. Působí jako odborná pracovnice Edičního a textologického oddělení ÚČL AV ČR, zabývá se literární historií české literatury 19. století a začátku 20. století; a editologií. Je autorkou monografie František Gellner: Text – obraz – kontext (2017).

 

Recenze:
Richard Klíčník, Reflex, 29. 12. 2018, dostupné zde.
Tomáš Stejskal, Aktualne.cz, 20. 1. 2019, dostupné zde.
Ivan Adamovič, denikn.cz, 21. 1. 2019, dostupné zde.

Rozhovory s autory:
Marek Toman, rozhovor, Literární noviny, 28. 1. 2019, dostupné zde
Radim Kopáč, rozhovor, Lidové noviny 6. 1. 2019, dostupné zde.

Ilustrátor: René Klapač a Hermína Týrlová
Nakladatel: Akropolis
Počet stránek: 248
Formát knihy: 284 × 244

Kniha vyhrála v této kategorii:

Nakladatelský počin

Punťa – Zapomenutý hrdina českého komiksu (1934–1942)

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy