Michal Šanda

Rukulíbám

V dnešní době přestává být pozdrav i poděkování samozřejmostí – básničky Michala Šandy nejmenší čtenáře hravou formou seznamují se základními pojmy etikety. Na pomoc přijdou dětem zvířátka, které pestrobarevně maluje oblíbená Nikola Hoření.

Jsou to pouhá slova, přesto mají velkou moc. Není jich vůbec moc: děkuji, prosím, omlouvám se, rádo se stalo, na shledanou, dobrou noc. Kdo je zná, tomu v nouzi přijdou na pomoc. V dnešní době přestává být pozdrav i poděkování samozřejmostí – básničky Michala Šandy nejmenší čtenáře hravou formou seznamují se základními pojmy etikety. Na pomoc přijdou dětem zvířátka, které pestrobarevně maluje oblíbená Nikola Hoření.

Kniha je určena ke společnému čtení dětí s rodiči a povede je společně k vymýšlení dalších situací, kde je správné používat zdvořilá slovíčka.

O autorovi

Básník a prozaik Michal Šanda se narodil 10. prosince 1965. Po studiích gymnázia pracoval mimo jiné jako kameník, knihkupec, kolportér, čižbář, flašinetář, vazač vějířů na pštrosí farmě, natěrač železničních vagónů. Od roku 1991 je zaměstnaný jako archivář v pražském Divadelním ústavu. Žije v Praze.

O ilustrátorce

Nikola Hoření (1989) studovala grafický design, ilustraci a typografii. Vyrostla v ulici přímo pod Petřínským vrchem a každé ráno tudy chodila do školy. Petřín má proto skrznaskrz prochozený se psem, jehož tu kolikrát musela dlouhé hodiny nahánět, když chytil nějakou zajímavou stopu. Po SPŠG Hellichova studovala krátce na UJEP/FUD v Ústí nad Labem v ateliéru Grafický design II. Po roce studia odešla na UMPRUM v Praze do ateliéru Tvorby písma a typografie. Poslední ročník bakalářského studia strávila v ateliéru Ilustrace a grafiky, kde pokračovala i v magisterském studiu.
Ilustrovala například knihy pro nakladatelství Meander, Host, Maťa nebo Volvox Globator. V roce 2015 vyšel v nakladatelství Take take take její autorský komiks The School Trip a roku 2016 „hýbací“ autorská kniha Kéž by aneb Kniha tužeb v nakladatelství Bylo nebylo. 
Nejvíc ze všeho ji aktuálně baví tvorba animovaných gifů. 

Ilustrátor: Nikola Hoření
Nakladatel: Meander
Počet stránek: 18
Formát knihy: 190 x 150 mm

Rukulíbám

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy