Marka Míková

Kluk v ohni

Příběh desetiletého Franty, který se těžce popálil při snaze uhasit požár, ukazuje dětem, že v každé těžké situaci je potřeba hledat naději.
Kniha z pera české spisovatelky, hudebnice, herečky a loutkoherečky Marky Míkové založený na skutečné události s živými, barevnými obrázky mladého výtvarníka Jakuba Bachoríka může být inspirací pro kluky a holky, kteří čelí životním výzvám, ať už jsou to neshody se spolužáky nebo boj s těžkou nemocí či následky úrazu. Pro čtenáře od 8 let.
„Při psaní knížky jsem myslela na děti mezi osmým a třináctým rokem, které si dovedou představit, v jaké situaci Franta byl, a zároveň nebudou moc vyděšené z toho, co se může stát. Knížka by také měla být varováním před ohněm a v neposlední řadě bych chtěla vzdát hold zdravotníkům za jejich obětavou práci a nasazení.“

O autorce

Marka Míková je spisovatelka, divadelnice, hudebnice a spoluautorka projektu Loutky v nemocnici. Vystudovala DAMU, loutkářství, obor režie a dramaturgie. Je autorkou skoro dvou desítek knih, na svém kontě má čtyři nominace na Magnesii Literu. Její příběh Škvíry získal Zlatou stuhu za ilustrace Terezy Ščerbové.

O ilustrátorovi

Jakub Bachorík pochází z Prostějova, většinu života však pobýval v malé vesnici Podolí u Mohelnice, odkud se vydal na studia do Ústí nad Orlicí, kde dále absolvoval grafický design na Střední škole uměleckoprůmyslové. Jeho další cesty vedly do ateliéru Ilustrace a grafiky na UMPRUM v Praze, kde nadále studuje, pobývá a působí. Věnuje se převážně ilustraci, se kterou hojně pracuje ve svých knihách, akrylových malbách a v neposlední řadě ve svých grafických pracích. Často se věnuje litografii, občasně linorytu a v posledních letech se jeho ilustrace promítá do velkoformátových dřevorytových tisků. V jeho ilustracích můžeme pozorovat jeho fascinace, které ho provází celý život a dále je v podobě příběhů a kreseb otiskuje do svých děl. Jakub má rád neprobádané zapomenuté světy, sci-fi náměty, krásu techniky, mystické výjevy ale taktéž nádheru denní rutiny, jakou je například autodílna starého mechanika v daleké vsi, kdesi mezi lesy a kopci. Všechny tyto faktory a krásy ovlivňují Jakubovu tvorbu a dohromady skládají vizualitu jeho ilustrací. V poslední sérii grafických tisků se Jakub vydal na pomyslnou vesmírnou cestu za poznáním kolonizace planety Mars, ze které vzešlo na světlo světa několik velkých dřevorytových grafik, řezaných pilou a frézou. Objevování a průzkum je pro jeho práci typické, stejně jako velké formáty a těžkotonážní stroje, které provází jeho díla už od starých skicáků.
 

Ilustrátor: Jakub Bachorík
Nakladatel: Cesta domů
Počet stránek: 48
Formát knihy: 215 × 225

Kluk v ohni

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy