Kateřina Čopjaková a kol.

Nezletilí kritici

Facebookovou skupinu Nezletilí kritici založila v pandemickém roce 2020 publicistka Kateřina Čopjaková. Od té doby skupina sdružuje přes tisíc členek a členů. Ze svých účtů či prostřednictvím účtů rodičů se tu ke knihám vyjadřují děti v předškolním věku i téměř maturanti. Publikují knižní recenze, hrají různé čtenářsky orientované hry a mají možnost získávat recenzní výtisky nejnovějších titulů. Reflexe dětí pronikají díky aktivitám zakladatelky skupiny i do tištěných médií či rozhlasu. Skupina tak odvádí dobrou práci v posilování dětské čtenářské komunity a napomáhá tomu, aby byl v rámci kritiky dětských knih slyšen hlas těch, jimž jsou tyto knihy určeny především. Ocenění si zaslouží jak zakladatelka skupiny, tak všichni nezletilí kritici, kteří svá knižní hodnocení formulují.

Kniha vyhrála v této kategorii:

Literární část (Původní česká slovesná tvorba) - d) teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež

Nezletilí kritici

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy