Pětadvacátý ročník prestižní ceny Zlatá stuha má své vítěze24.4. 2017

Letos po pětadvacáté přebírali tvůrci knih pro děti a mládež Výroční cenu Zlatá stuha za nejlepší díla vydaná v českém jazyce v roce 2016. Prestižní ocenění získalo celkem dvanáct titulů ve dvanácti kategoriích. Zástupci dvou nakladatelství (Albatros a Pasparta) si kromě toho odnesli zvláštní cenu za Nakladatelský počin. Zlatou stuhu za celoživotní přínos dětské literatuře si v Auditoriu Centra současného umění DOX převzala nakladatelská redaktorka Zuzana Kovaříková, dlouhodobě působící v nakladatelství Albatros, grafik a pedagog Zdeněk Ziegler a významná překladatelka z norštiny, švédštiny a angličtiny Jarka Vrbová.

Čtyři odborné poroty (literární, výtvarná, překladová a komiksová) vybíraly z bezmála sto padesáti přihlášených knih, z nichž na Zlatou stuhu nominovaly 13 titulů v literární části, 15 ve výtvarné, 5 v části překladové 4 v relativně mladé části komiksové.

Kteří tvůrci tedy letos získali Výroční cenu Zlatá stuha? Barbora Klárová a Tomáš Končinský za knihu pro mladší děti Překlep a Škraloup, Ivona Březinová za román pro starší čtenáře Řvi potichu, brácho, Tereza Vostradovská za autorskou knihu Hravouka, Martin Foret a Tomáš Prokůpek za teoretickou publikaci Před komiksem. Ve výtvarné části byly letos oceněny autorské projekty a jejich tvůrci: Patrik Antczak a jeho kniha Alfabeta, Tereza Ščerbová s titulem Krtník, Renáta Fučíková a její Shakespeare/12 převyprávěných her v historických souvislostech. Zlatá stuha za Výtvarný počin byla udělena grafickým designérům Ondřeji Kahánkovi a Aleši Najbrtovi za zpracování knihy Opičí král s ilustracemi Zdeňka Sklenáře.

Za výjimečně vydařené překlady byli oceněni Barbora Punge Puchalská (Kdysi, vydalo Argo), Petr Eliáš (Sůl moře, vydalo CooBoo) a Ondřej Kavalír (Cesta na svět, vydal Labyrint)

V komiksové části získal Zlatou stuhu Pavel Čech za knihu A, kterou vydalo nakladatelství Petrkov.

V průběhu slavnostního večera byli rovněž vyhlášeni vítězové laické tvůrčí soutěže Zlaté dítě, která si klade za cíl podporovat společné čtení, silné čtenářské zážitky, a tím posilovat vztah ke knihám a ke čtenářství.

Zároveň téhož dne byla v kavárně DOX zahájena již tradiční putovní výstava ilustrací nominovaných výtvarných umělců, která během roku navštíví ještě mnohá další česká města a bude zapůjčena i do zahraničí.

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek.

Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.

Pětadvacátý ročník prestižní ceny Zlatá stuha má své vítěze

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy