Petr Hlaváček

Kadaň je cool!!! Průvodce neklidným městem

O autorovi

Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D., (1974), historik, filozof a publicista, jako koordinátor řídí Collegium Europaeum FF UK & FLÚ AV ČR. Zabývá se náboženskými a intelektuálními dějinami, zejména problematikou evropské/ západní identity.

Vyrůstal v Kadani a roku 1992 maturoval na Gymnáziu Kadaň. Vystudoval historii a filosofii na Univerzitě Karlově v Praze a na Universität Bern ve Švýcarsku, je žákem prof. Františka Šmahela. Poté byl až do roku 2000 interním doktorandem Ústavu českých dějin FF UK, v letech 2000–2001 působil v Historickém ústavu AV ČR, v období 2001–2007 byl vědeckým pracovníkem Centra pro dějiny a kulturu střední a východní Evropy (GWZO) v německém Lipsku. Zároveň v letech 2006–2007 vykonával úřad proděkana pro vědu, výzkum a zahraniční záležitosti na Husitské teologické fakultě UK a funkci vedoucího Katedry historie a křesťanské kultury. V období 2006–2012 přednášel dějiny středověku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Roku 2008 založil a jako koordinátor vede Collegium Europaeum – Výzkumnou skupinu pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR v Praze. V roce 2015 se habilitoval na Univerzitě Karlově v oboru české dějiny a byl jmenován docentem, zároveň byl zvolen mezi fellows Centra medievistických studií AV ČR a UK. Od roku 2016 přednáší též na Západočeské univerzitě v Plzni dějiny českého středověku. Dále je rovněž předsedou Lutherovy společnosti. Mimo jiné byl členem tzv. Husovské komise při České biskupské konferenci (1997–2000), lektorem Institutu františkánských studií v Praze (2001–2005) a koordinátorem Komise Biskupství litoměřického a města Kadaně pro rekonstrukci františkánského kláštera v Kadani (2003–2006). V roce 2014 získal společně s historiky Janem Rychlíkem, Matějem Spurným, Ivem Cermanem a Janem Urbanem v rámci Novinářské ceny 2013 čestné uznání za seriál článků k 75. výročí Mnichova. Od roku 2020 je editorem Nové Orientace, která je přílohou deníku FORUM 24 pro kritické myšlení.

O ilustrátorovi

Jindřich Janíček (1990) se narodil ve Znojmě a jako malý chtěl hrát hokej. Naštěstí mu maminka doporučila, ať sport opustí a soustředí se na to, co mu jde nejlíp, tedy na kreslení. Absolvoval univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a Atelier ilustrace na UMPRUM. Je držitelem ceny Czech Grand Design a vyhledávaným knižním grafikem a ilustrátorem.

Ilustrátor: Jindřich Janíček
Nakladatel: Město Kadaň
Počet stránek: 134

Kadaň je cool!!! Průvodce neklidným městem

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy