Radek Malý

Atlas vyhubených živočichů

I když naše planeta překypuje životem, všechna zvířata už v přírodě bohužel nespatříme. Právě některá z nich však můžete poznat alespoň díky tomuto výpravnému atlasu, který mapuje příběhy vyhynulých druhů a hledá příčiny jejich smutného konce. Podnikněte vzrušující cestu za těmito zvířecími tvory a přeneste se díky celostránkovým ilustracím do jejich neuvěřitelného světa!

Živočichové realisticky zpodobnění v tomto atlase na nás mohou shlížet už jen z ilustrací, protože je spojuje osud vyhynulého druhu. Mnohdy byly na vině změny klimatu, které naši předkové nedokázali ovlivnit, v posledních staletích je to však právě rod Homo pyšnící se přídomkem „sapiens“, kdo nerozvážnou sebestředností uvolňuje lavinu takzvaného šestého masového vymírání. Čtyřicítka hesel s celostránkovými ilustracemi nabízí pozoruhodný přírodovědný materiál a vyzývá k zamyšlení nad lidskou marnivostí, pověrčivostí a sobectvím, které způsobují zánik mnohých živočišných druhů, a ochuzují tak planetu o její přírodní rozmanitost.

O autorovi

Radek Malý (*1977) je básník, překladatel a autor knih pro děti. Vystudoval germanistiku a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde dosud působí jako pedagog a badatel. Vydal pět básnických sbírek. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy (Petrkov, 2002) a Magnesii Litery za sbírku Větrní (Petrkov, 2005). Je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (Prodos, 2004) či autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Z knih pro děti jmenujme sbírky básní Kam až smí smích (Meander, 2009) a Listonoš vítr (Albatros, 2011). Poslední jmenovaná získala Cenu Magnesia Litera v kategorii kniha pro děti a mládež, Cenu učitelů v anketě Suk 2011 a byla zařazena na Čestnou listinu (Honour List) IBBY. Básnickou teorii podává hravou formou v Poetickém slovníčku dětem v příkladech (Meander, 2012). Podobně laděni jsou Kamarádi z abecedy (Host, 2013). Dále je autorem textu Devět plchů v pelechu (Běžíliška, 2016), Nikolka a dvě mámy (Cesta domů, 2018) a Na procházce ve vlaku (Běžíliška, 2018)

O ilustrátorech

Pavel Dvorský v  letech 1966–1972 vystudoval  na Vysoké škole uměleckoprůmyslové  ilustraci a může se pochlubit, že byl jedním z  mála žáků samotného Jiřího Trnky.  O tom, že jej jeho obor doslova pohltil,  svědčí desítky publikací s  jeho dokonalými vědeckými a populárně naučnými ilustracemi. Kromě návrhů známek pro Českou poštu významně spolupracuje  s  uznávanými kapacitami z oboru antropologie  a archeologie na rekonstrukcích pravěkého světa.

Jiří Grbavčic absolvoval SPŠ elektrotechnickou v Brně, od roku 1990 se však věnuje výhradně profesi výtvarníka a ilustrátora. Zabýval se převážně kresbou komiksů na motivy dobrodružných příběhů. Ilustroval obálky a povídky a texty různě zaměřených knih i časopisů. Namaloval desítky obálek románů z Divokého západu. Jeho vyjadřovací technikou je kresba tužkou, perokresba, kombinovaný akvarel a olejomalba. Vyznačuje se důkladnou kresbou a hladkým malířským podáním s téměř fotorealistickým zpodobněním skutečnosti.

Ilustrátor: Pavel Dvorský, Jiří Grbavčic
Nakladatel: Albatros / B4U Publishing
Počet stránek: 88
Formát knihy: 230x330

Kniha vyhrála v této kategorii:

Nakladatelský počin

Atlas vyhubených živočichů

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy