Kategorie

Výroční cena Zlatá stuha je udělována ve čtyřech oblastech, které jsou ještě rozděleny do několika kategorií:

1. Původní česká slovesná tvorba

 • beletrie pro děti
 • beletrie pro mládež
 • literatura faktu pro děti a mládež
 • teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež

2. Překlad

 • beletrie pro děti
 • beletrie pro mládež
 • literatura faktu pro děti a mládež
 • komiks pro děti a mládež

3. Výtvarná tvorba

 • knihy pro mladší děti
 • knihy pro starší děti a mládež
 • literatura faktu pro děti a mládež
 • výtvarný počin roku

4. Komiksová tvorba

Není rozdělena na kategorie.

Dále poroty mohou (ale nemusí) udělit cenu za celoživotní dílo či za nakladatelský počin. 


Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy