Andrea Tachezy a její Tužky, nůžky, papír v Písecké bráně20.3. 2016

Nenechte si ujít - končí 28. března 2016!!!

Rekonstruovaný prostor Písecké brány je v poslední době využíván na nejrůznější kulturní akce, opravdu skvěle se ale hodí pro výstavy. Od 14. března hostí originály obrázků oceňované výtvarnice a ilustrátorky Andrey Tachezy, které představují průřez její ilustrační tvorbou pro děti za uplynulé dva roky. Nalezneme tu jak ilustrace z již vydaných knih, např. Zuza v zahradách, Ema a ružová velryba, Něco Ti povím, Johane, Lea a R, tak díla, která zatím odpočívala "v šuplíku". Výstava s názvem "Tužky, nůžky, papír" vystihuje mimo jiné nástroje a materiály, s nimiž Andrea Tachezy pracuje nejčastěji. 

Tvorba Andrey Tachezy je charakteristická tím, že se neustále vyvíjí. Sotva si ilustrátorka vyzkouší a zcela ochočí nějakou techniku či styl, již se začíná rozhlížet po něčem jiném, novém v touze neustrnout v mrtvém tvaru, což se jí rozhodně daří. V poslední době má v její ilustrační tvorbě  nezastupitelné místo koláž kombinovaná s dalšími technikami, jako je kresba pastelkou, tužkou, šrafování. Její rukopis se vyznačuje směsí prvků, jež výborným způsobem vystihla v úvodní řeči na vernisáži výstavy ilustrátorka a autorka Renáta Fučíková. Parafrázujeme: Andrea Tachezy prostřednictvím svých ilustrací dává zcela upřímně a otevřeně nahlédnout do svých vnitřních světů - jsou to světy, kde spolu existují civilnost, nostalgie, humor, nadsázka, úzký vztah k přírodě, něha, ale zároveň i verva a urputnost, jež se projevují v pevných tazích tužkou a energické šrafuře vedle subtilních detailů a jemných barev či textur. 

Nahlédnout do těchto světů rozhodně stojí za to - dospělým i dětem. Příležitost vidět originály ilustrací i nepublikované kresby či koláže se neopakuje každý den... 

Picture credits (c) Jirka Jansch, 2016

Andrea Tachezy a její Tužky, nůžky, papír v Písecké bráně

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy