Kurzy Zlaté čtení


Aktuální termíny kurzů:

 

Datum: 9. 11. 2024

Čas: 9:30 - 16:30 hod.
Místo: Kritické myšlení, Křižíkova 177/29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 8
Cena kurzu: 1 590 Kč

Lektorka: MgA. Nina Rutová

Přihlašovací formulář naleznete zde.
 

V semináři Zlaté čtení si formou čtenářských dílen a lekcí představíme knihy oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha a ukážeme si, jak v praxi rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost a schopnost kritického myšlení. Sami na sobě si vyzkoušíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma a jak zaujmout čtenáře i nečtenáře novými tituly.

Účastníci a účastnice budou moci využít metodické listy ve vlastní výuce.
 

Seminář je akreditován MŠMT a je možné ho hradit ze šablon.

V ceně kurzu je drobné občerstvení.

 

Zpětné vazby účastníků semináře Zlaté čtení

 

Co oceňuji?

"Lidské, přátelské, milé přijetí."

"Tvárnost semináře podle aktuálních potřeb, luxusní nabídku knih."

"Odnáším si spoustu nových tipů na aktivity do hodin."

"Že jsem mohla vidět tolik kvalitních knih v jednom dni a získat tak ucelenou představu o novinkách pro děti."

"Přínosnou diskusi mezi účastníky."

"Laskavý projev lektorky."

 

Co mě zaujalo?

"Na knihy je důležité sahat, pracovat s nimi, nemusí být nedotknutelné, neponičené, nedosažitelné."

"Skvělé mi přišlo použít knížky k vyjádření toho, jak se dnes cítím."

"Ráda bych si to zase někdy zopakovala. Děkuji!"

 

 

Pokud byste měli zájem uspořádat kurz Zlaté čtení pro větší skupinu účastníků ve vaší škole, knihovně či jiném místě, velice rádi s Vámi konkrétní možnosti probereme.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. 
Email: seminare@zlatastuha.cz
Jitka Beranová (tel.: 721 303 176)


 

ZLATÉ ČTENÍ

Akreditovaný seminář pro učitele a učitelky základních škol, knihovnice a knihovníky dětských oddělení a všechny, kdo dětem rádi představují dobré nové knihy.

Díky pedagogům a knihovníkům, kteří ovládají umění knihu nabídnout, se i z dětí, které samy od sebe nečtou, stávají postupně čtenáři a ze začínajících čtenářů čtenáři pokročilejší.
V semináři Zlaté čtení si formou čtenářských dílen a lekcí představíme knihy oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha a ukážeme si, jak v praxi rozvíjet u dětí čtenářskou gramotnost a schopnost kritického myšlení. Sami na sobě si vyzkoušíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma a jak zaujmout čtenáře i nečtenáře novými tituly.
Představíme soutěž Zlaté dítě, na níž si ukážeme, jak lze pro dobré tituly získat celou třídu a najít knihám jejich správné adresáty.
Účastníci budou moci využít metodické listy k oceněným knížkám, které Zlatá stuha průběžně vytváří a volně zpřístupňuje pedagogům, knihovníkům a všem zájemcům o dětskou literaturu (zde).
Kurz může být přizpůsoben potřebám účastníků (tematicky či výběrem knih jen pro 1. stupeň nebo jen pro 2. stupeň ZŠ).


Číslo akreditace v systému DVPP: MŠMT-1505/2019-2-29

Délka kurzu: 8 vyučovacích hodin
Maximální počet účastníků: 20
Minimální počet účastníků: 8

Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu.
 

Lektorky:

Nina Rutová je odbornou konzultantkou pro Čtenářské kluby, vydává metodické příručky ke knihám pro děti a mládež, vede semináře Čtením a psaním ke kritickému myšlení, spolupracuje na programech pro školy s Knihovnou Václava Havla a s Člověkem v tísni (Varianty).

 

Ludmila Volná pracuje na Základní škole v Neplachovicích, a to především jako učitelka na I. stupni. Věnuje se zavádění metod kritického myšlení do běžné výuky a působí jako lektorka RWCT

 

Radka Vojáčková je dlouholetou knihovnicí v Krajské vědecké knihovně v Liberci, kde vytváří a vede programy pro školy, lektoruje kurzy S knihou po škole, vedla Čtenářské kluby na 1 i 2. stupni. Dále vede Centrum kolegiální podpory pro pedagogy a spolupracuje s Novou školou na projektech prohlubujících čtenářskou gramotnost dětí.


Kurzy pořádá:

Česká sekce IBBY, Společnost přátel knihy pro děti a mládež, je součástí Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (International Board on Books for Young People, zkratkou IBBY) – nevládní organizace UNESCO se sídlem ve Švýcarsku v Curychu. Již od roku 1993 vyhlašuje Česká sekce IBBY každoročně cenu Zlatá stuha, jediné ocenění v České republice udělované výhradně dětským knihám. Spolupořadateli soutěže jsou Památník národního písemnictví, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

 

Podmínky pro účast v kurzech Zlaté čtení:

  1. Odesláním přihlašovacího formuláře na adresu seminare@zlatastuha.cz se účastník závazně přihlašuje na kurz.
  2. Po odeslání formuláře účastník obdrží fakturu se splatností nejméně 14 kalendářních dní.
  3. V případě nezaplacení kurzu v termínu splatnosti faktury bude účastník z kurzu vyřazen.
  4. Svou účast v kurzu je možné zrušit mailem na adrese seminare@zlatastuha.cz.
  5. V případě, že se účastník odhlásí z kurzu 7 dní a méně před termínem kurzu, nebo se na něj nedostaví či za sebe nenajde náhradu, hradí plnou cenu kurzu.
  6. Pokud se přihlašuje více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť.
     

 

Kurzy Zlaté čtení

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy