Zlatá stuha

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem porot sestavených z předních spisovatelů, výtvarných umělců a vědeckých odborníků na danou tematiku. Z toho důvodu je tedy Zlatá stuha garantem kvalitních dětských knížek a poskytuje vodítko, kterým se rodiče, pedagogové i knihovníci mohou řídit při orientaci ve složitém labyrintu současného knižního trhu. Prostřednictvím doprovodných programů navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí.

Kromě samotného výběru nejlepších titulů a jejich slavnostního vyhlášení organizují pořadatelé Zlaté stuhy putovní výstavu ilustrací nominovaných tvůrců spojenou s autorskými čteními a výtvarnými dílnami. Prostřednictvím těchto webových stránek poskytují kompletní informační servis ke všem nominovaným dílům a informují o aktuálním dění kolem dětských knih. A protože jedním z našich cílů je podpora čtenářství, obracíme se také na školy a knihovny, pro něž máme připravené odborné semináře zaměřené na metodiku práce s knihou, besedy s autory, pracovní listy aj.

První Zlaté stuhy byly uděleny v roce 1993, posuzovalo se tehdy zvlášť první a druhé pololetí a mezi laureáty se objevily tak významné osobnosti z řad tvůrců pro děti a mládež jako Iva Procházková, Vladimír Hulpach, Gabriel Filcík, Adolf Born, Karel Franta či Miloslav Jágr.

Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví.

Přihlašovací formulář zde


Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy