Martin Raudenský

Darmo mluvit

Autorská kniha „Darmo mluvit“ je koncipována do podoby obrazového eseje, jehož základní výrazový prostředek představuje kresba dále transformovaná příslušnou tiskovou technologií. Obrazový materiál tematicky volně vychází ze stejnojmenné autorské výstavy. Publikace má formu nízko nákladové autorské knihy, tištěné v kombinaci více tiskových technologií (sítotisk, ofset, knihtisk) a vázané v ručně šité vazbě. Kniha byla vydána v limitované edici 170 číslovaných, autorem signovaných výtisků. Projekt byl realizován v grafických dílnách Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Základní svazek obsahuje řadou motivů vzájemně volně významově i stylově provázaných. Hlavní část knihy doplňují dva formátem a barevností vydělené sešity, které zahrnují doprovodné texty a fotodokumentaci autorské  Kniha vznikala během jednoho roku. Realizace probíhala postupně a jednotlivé kresby mají charakter komentářů, jež se odvíjí od zážitků autora v daném časovém údobí. Na počátku procesu si autor vytyčil rozsah, formát a základní strukturu publikace, obsah nabýval konkrétní podoby až v průběhu realizace. Tisk nákladu probíhal postupně (nikoliv naráz pro celou knihu) po jednotlivých tiskových arších (respektive jednotlivých složkách knižního bloku). Kresby a předtisková příprava pro následující část knihy (složky o 16 stranách) vznikaly až po vytisknutí předchozího archu. Mezi tiskem každého archu vždy uplynula určitá časová prodleva. Tento postup umožnil autorovi bezprostředně reagovat na prožité a současně reflektovat podobu předcházejícího již vytištěného materiálu. Na realizaci edice se spolu s autorem podílel tým spolupracovníků.

O autorovi:

Martin Raudenský reflektuje problematiku umění grafiky nejen v práci teoretické a pedagogické, ale věnuje se i vlastní výtvarné tvorbě. V posledních letech byl pravidelně zastoupen na řadě významných výstav z oblasti knižní tvorby, grafického designu a ilustrace (Bienále Brno, Bienále ilustrací Bratislava, Buch Kunst Hamburg, Photography & the Artist Book New York, Komiksfest Praha aj.). V roce 1999 spoluzaložil skupinu grafického designu „Rizoto“. Skupina se věnuje projektům na hranici užitého designu a vizuálního umění, často cíleným mimo tradiční galerijní provoz (intervence do veřejného prostoru, interaktivní počítačové animace, komiks apod.). Od roku 2005 spolupracuje s předním nezávislým divadelním souborem „Buchty a loutky“. Od roku 2010 je členem sdružení „Ilustrátoři.net“.

Ilustrátor: Martin Raudenský
Nakladatel: Fakulta umění a designu UJEP
Formát knihy: 330 x 240

Kniha vyhrála v této kategorii:

Výtvarná část - d) výtvarný počin roku

Darmo mluvit

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy