Renáta Fučíková

Historie Čechů v USA

Od objevení Ameriky v roce 1492 až do roku 1990 zanechali Češi na území dnešních Spojených států nesmazatelnou stopu. Objevitelé, poutníci, uprchlíci, osadníci… Z jejich řad pak významní umělci, vědci, sportovci, politici… Kniha je zároveň zrcadlem naší vlastní historie. Byli to nejprve misionáři, ale také slavný kartograf nebo princ Ruprecht Falcký, kteří na novém kontinentu zanechali svou stopu. V 19. století se do české komunity v USA promítalo národní obrození v postavách J. V. Sládka nebo Vojty Náprstka. Chicago bylo v té době třetím největším českým městem. Antonín Dvořák předznamená éru boje za nezávislost, kterou dovrší T. G. Masaryk. Kniha si všímá i běžných lidských příběhů a příběhů úspěchu v podnikání, stejně jako několika tragédií.
USA se staly útočištěm pro uprchlíky před nacismem i komunismem. V moderní éře uspěli v USA například Madeleina Albrightová, Miloš Forman, Arnošt Lustig, Ivan Lendl, Martina Navrátilová… Kniha vrcholí projevem Václava Havla v americkém kongresu a několika příběhy slavných Američanů, o jejichž českém původu se ani běžně neví.

V souboru vydaném na popud českých krajanských spolků v USA, jejichž nepříliš zmapované kulturní dějiny zároveň shrnuje, nám Renáta Fučíková prostřednictvím ilustrovaných portrétů ukazuje, že v tamním tavicím kotli národů Češi jako menšina dokázali prosadit svůj hlas i um. Kolem roku 1848 činily počty novousedlíků z české kotliny asi deset tisíc osob, za Velké hospodářské krize jich bylo už přes čtvrt milionu. Stále zjevnější úspěchy první demokracie za oceánem lákaly zprvu české kartografy, později také věčné hledače, ekonomické vystěhovalce a bohužel též vyhnance ducha, jejichž svědomí domácí režim nestrpěl. I jim Spojené státy vděčí za své nynější postavení… 

O autorce

Renáta Fučíková (*1964) patří mezi nejvýraznější současné české tvůrce autorských knih pro děti. Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru ilustrace a užité grafiky v letech 1982–1988. Zabývá se ilustrováním knih pro děti, učebnic, časopisů. Spolupracuje s Českou poštou, dosud vytvořila šest poštovních známek. Za svou práci získala řadu ocenění, včetně mezinárodních (první cena na Bienále ilustrací v Teheránu z roku 1997, na frankfurtském knižním veletrhu byla v roce 2011 nominovaná na prestižní Astrid Lindgren Memorial Award). Pravidelně získává ocenění v soutěži Zlatá stuha. Nejdříve se věnovala ilustrační tvorbě a následně tvorbě autorské. Výtvarně zpracovala například pohádky bratří Grimmů, H. Ch. Andersena a Oscara Wildea, čínské, arabské či keltské pohádky, ilustracemi doprovodila mimo jiné Staré pověsti české a moravské Aleny Ježkové či Krajiny domova Václava Cílka. V autorské tvorbě Renáty Fučíkové najdeme zejména publikace zabývající se historii. Roku 2011 vydala (ve spolupráci s Danielou Krolupperovou) rozsáhlou a mnohavrstevnatou ilustrovanou Historii Evropy, jeden z největších nakladatelských počinů posledních let. Mezi její další autorské knihy vydané v nakladatelství Práh patří Vyprávění ze Starého zákona (1996), Vyprávění z Nového zákona (1997) či edice knih věnovaných životním osudům výrazných historických postav: Tomáš Garrigue Masaryk (2006), Jan Amos Komenský (2008), Antonín Dvořák (2012), Hus a Chelčický (2014). V nakladatelství Vyšehrad vychází autorčina ediční řada Největší dramatici. Publikace Franz Kafka – člověk své i naší doby (Práh, 2017) Radka Malého a Renáty Fučíkové získala roku 2018 Zlatou stuhu za nakladatelský počin roku.

Kompletní autorčina bibliografie zde.

 

Recenze a ohlasy:

Markéta Kaňková, rozhovor s Renátou Fučíkovou, Mozaika, Český Rozhlas Vltava, 27. prosinec 2019, dostupné zde.

Veronika Bednářová, Reflex, 27. prosinec 2019, dostupné zde.

Ilustrátor: Renáta Fučíková
Nakladatel: Práh
Počet stránek: 196
Formát knihy: 242 × 320

Kniha vyhrála v této kategorii:

Nakladatelský počin

Historie Čechů v USA

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy