IMPULZY - nový časopis věnovaný podpoře dětského čtenářství19.3. 2016

Knihovna Jiřího Mahena v Brně přišla v nedávné době s nadmíru záslužným projektem - rozhodla se vydávat elektronický časopis, zaměřený na tolik diskutované téma dnešních děti a jejich přístupu k četbě. 

Časopis IMPULSY vychází  1x za 2 měsíce elektronicky a je přístupný na adrese www.kjm.cz/impulsy. Název časopisu v sobě zahrnuje obě dvě témata, kterým se bude hlavně věnovat – impulsům (námětům, trendům, novinkám, inspiracím...), které nás v knihovnách mohou posunout dál, ať už v oblasti literatury či knihovnických projektů. Časopis je určený všem, které zajímají otázky dětského čtenářství a jeho podpora. V přehledných rubrikách se čtenáři seznámí se zajímavými tipy ze současné literatury pro děti a mládež, ať již pro nákup do fondu knihovny nebo pro přípravu zajímavých vzdělávacích programů.  Nechybí ani příklady zajímavých knihovnických projektů či pohled na některé téma z teorie literatury pro děti a mládež či zajímavé inspirace z internetu. 

IMPULZY - nový časopis věnovaný podpoře dětského čtenářství

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy