Klára Smolíková

Jak se staví město

Kniha je třetí publikací volné série popularizující historii (po úspěšných Husitech a Řemeslech).
Opět je inspirována vyzkoušenými muzejními programy určenými dětem, které Klára Smolíková připravuje a realizuje. Autorka nápaditě spojuje příběh dětských hrdinů s poznatky, které hravě a srozumitelně podává.
Tentokrát bude chlapec Čeněk a holčička Zdeňka putovat časem, aby krok za krokem viděli, jak roste město, jak se staví a proměňuje.
Kniha obsahuje celostránkové, velkoryse pojaté ilustrace Honzy Smolíka, které názorně představí opevnění, radnici nebo katedrálu, ale také pobaví vtipnými situacemi, detaily a komiksovými sekvencemi.

Publikace představuje ideální pomůcku pro pátrání po historii našich měst, univerzálního průvodce, nad kterým si rodiče, prarodiče nebo učitelé mohou povídat s dětmi například o tom:
* že města tu nejsou odjakživa
* jak se jejich podoba i rozloha měnila
* proč se stavěla radnice a jaká měla práva
* v jakém domě žil ctihodný měšťan
* které řemeslníky bychom zde potkali před pěti sty lety a které před sto lety
* kvůli čemu se bouralo městské opevnění

 

O autorce: 

Klára Smolíková (*1974) je česká spisovatelka, scénáristka komiksových příběhů, publicistka a lektorka. V současné době se věnuje hlavně psaní knih pro děti a mládež. Vystudovala estetiku a teorii kultury na FF UK, dlouhá léta působila v Táboře, nejprve jako pedagožka na střední škole pro knihkupce a knihovníky, posléze v Husitském muzeu, kde připravila dětskou část nové expozice a realizovala množství lektorských projektů. Na pražské Pedagogické fakultě vedla semináře zaměřené na média. 
Ve své tvorbě pro děti se zaměřuje na popularizování nejrůznějších oborů lidské činnosti zábavnou formou. Většinu jejích knih ilustroval první manžel, ilustrátor Jan Smolík.

O ilustrátorovi: 

Jan Smolík se ilustracím věnuje od roku 1992, zejména těm komiksovým. Podstatnou část jeho tvorby představují také výukové materiály či výtvarná spolupráce při tvorbě vzdělávacích webů. Z knižní tvorby pro děti uveďme např. Šimonovy pracovní listy, Husité, Řemesla, Vynálezce Alva, Viktorka a vesmírná dobrodružství.

Ohlasy:

http://www.schefikuvblog.eu/

 

Ilustrátor: Jan Smolík
Nakladatel: Albatros
Počet stránek: 68
Formát knihy: 210 x 295

Jak se staví město

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy