Krabice a více!!!16.2. 2015

V Galerii Ponorka pražského divadla Minor je do konce února k vidění (a tvoření) jedinečný projekt výtvarníka Martina Raudenského, nazvaný KRABICE NA KLICE. Expozice zahrnuje stěnu-objekt, vytvořený z více než šedesáti autorsky potištěných lepenkových krabic (doplněných samolepkami), které jsou vzájemně uspořádány v přirozeném rytmu skladebného principu. Autor záměrně zvolil otevřenou formu potisků a vybízí tak diváky k jejich dotvoření. Děti se tedy přímo v prostředí galerie mohou podílet na proměně instalace prostřednictvím vlastní kresby. Interaktivní objekt dále doplňuje kolekce autorských tisků.

Martin Raudenský je kreslíř, grafik, ilustrátor a tiskař, který současně působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Autor je členem skupiny „Rizoto“, sdružení „Ilustratori.net” a pravidelně spolupracuje s divadlem „Buchty a loutky“.

Výstavní projekt: Krabice na klice
Na realizaci výstavy se spolupodílel Štěpán Rous.

Místo konání: Galerie Ponorka,
Divadlo Minor
Vodičkova 8
110 00 Praha 1

Termín konání: 9. 2.–28. 2. 2015
Otevírací doba: Výstava je přístupná během představení divadla.
Kontakt: Dagmar Urbánková: d.urbankova@volny.cz,
www.minor.cz

Krabice a více!!!

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy