Marie a Pavel Jiráskovi

Loutka a moderna

Kniha Loutka a moderna (vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině 20. století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců) je pohledem scénografa na padesátiletý vývoj loutkářské scénografie v době, kdy u nás došlo k mimořádnému rozkvětu tohoto umění. Publikace sleduje sepětí autorů, předních českých výtvarníků nejrůznějších stylů a směrů - návrhářů, řezbářů, malířů a scénografů - s vývojem avantgardních a modernistických snah v evropském umění. Jsme svědky proměny loutkového jeviště od historismu, secesních a symbolických snah přes impresionistické a expresionistické výboje, kubismus či architektonické art deco až po tvarově fundamentální barevně rozjásaný funkcionalismus či nablýskanou revuální stylizaci. Nedílnou součástí knihy je 750 obrazových dokumentů, zahrnujících dobové snímky loutkových představení, scénické, kostýmní a loutkové návrhy, fotografie loutek, plakáty, programy, ilustrace, ex libris, karikatury i celý vizuální styl loutkářských časopisů a zejména kolekci nových barevných fotografií, která představuje unikáty z nejvýznamnějších českých veřejných a soukromých sbírek loutkářských památek. Práce se tak stává přehledným a systematickým průvodcem loutkářskou scénografií první poloviny 20. století.

O autorech:

Pavel a Marie Jiráskovi jsou dnes známi jako sběratelé a odborníci v oblasti českých historických loutek a loutkových divadel. Loutky a loutkářskou scénografii začali studovat a sbírat v polovině osmdesátých let, kdy jejich jediným divadlem bylo dědictví po dědečkovi - prvorepublikovém cejchovním úředníkovi Otakaru Jiráskovi – Štapferovo divadlo s loutkami od Antonína Münzberga.

Loutky, divadla i písemné památky ve sbírce nepocházejí jen ze starožitnictví, ale především byly získávány přímo od lidí, kteří je podědili po rodičích či prarodičích a často je ještě osobně zažili jako pravidelně provozované loutkové divadlo. Mnohé z loutek či divadel byly zachráněny takřka v posledním okamžiku před zničením či prodejem do zahraničí. Nálezový stav exponátů bývá také rozličný, od loutkářských artefaktů opatrovaných s největší opatrností až po torza ze zaprášené půdy. Dnešní stav vystavených artefaktů by se neobešel bez soustavné a pečlivé restaurátorské práce.

Po dvaceti letech je jejich sbírka ucelenou kolekcí zaměřenou především na tzv. rodinné a spolkové divadlo od konce 19. století až do roku 1950. Marie a Pavel Jiráskovi o historických loutkách také píší a účastní se řady výstavních projektů u nás i v cizině. Dlouhodobě spolupracují s Oddělením dějin divadla MZM v Brně, zejména s divadelním historikem Jaroslavem Blechou.

Mezi jejich prestižní výstavní autorské projekty patří zejména „Dům plný loutek" Palác šlechtičen, Brno 1996, „Full House of Puppets" Centro kulturistico Macau, Čína 1999, „Česká loutka" Císařská konírna Pražského hradu 2002 a „Česká loutka" Moravská galerie Brno 2003. K posledním výstavním projektům založeným výhradně na prezentaci sbírky patří Vánoce s loutkami v Letohrádku mistrovských v roce 2007 či Loutky na zámku v Lysicích v roce 2009 a Od Kašpara k čertu! v Masarykově muzeu v Hodoníně v roce 2010. V roce 2008 Jaroslav Blecha a Pavel Jirásek vydali společně s fotografem Václavem Jiráskem výpravnou knihu „Česká loutka“, Marie Jirásková loutkám věnovala svou disertační práci „Vizualita českého loutkového divadla v první polovině 20. století“.

Mnohé z divadel a loutek, získaných Marií a Pavlem Jiráskovými výzkumem v terénu pro soukromou sbírku, přešlo do majetku Divadelního oddělení MZM. Tyto historicky cenné památky se staly součástí sbírek druhé nejstarší muzejní instituce v ČR, kde budou zachovány jako kulturní dědictví pro další generace.

 

Ilustrátor: Oto Palán
Nakladatel: Arbor vitae / JAMU
Počet stránek: 456
Formát knihy: 210 x 320

Kniha vyhrála v této kategorii:

Literární část (Původní česká slovesná tvorba) - d) teorie a kritika literatury (umění) pro děti a mládež

Loutka a moderna

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy