Antoine de Saint-Exupéry

Malý princ

V roce 2016 uplynulo již 75 let od smrti autora, jenž se do srdcí celých generací zapsal jímavým příběhem havarovaného letce a malého prince. S tímto datem se také uvolnila autorská práva na text, a tak se na pultech knihkupectví začala objevovat nová či obnovená vydání této knihy. Nakladatelství Pikola se rozhodlo iniciovat nový překlad a oslovilo jednoho z nejvýznamnějších současných překladatelů z francouzštiny Jiřího Pelána. Knihu vypravilo s veškerou péčí, a tak vznikla překrásná luxusní edice, která může být ozdobou každé domácí knihovny.

Každý překladatel Malého prince před sebou má nesnadný úkol. Jedná se o knihu nesmírně oblíbenou, již celé generace českých čtenářů od roku 1959 znají v překladu Zdeňky Stavinohové, a která se od chvíle, kdy se uvolnila práva, objevila ve více než deseti nových českých verzích. Překlad Jiřího Pelána mezi ostatními převody vyniká. Působí dojmem, že vznikal na základě dokonalého pochopení podstaty původního díla. Překladatel se nesnaží o nadbytečné aktualizace a volí velmi kultivovaný jazyk, který textu dodává jemně poetický ráz a odpovídá jak autorskému záměru a vyznění díla, tak době jeho vzniku. Rozvíjí a tříbí jazykové předpoklady malých čtenářů a je schopný oslovit a uspokojit i ty dospělé. Zachováním některých zavedených řešení („beránek“, „človíček“) prokazuje, že se nechce za každou cenu vymezit vůči předchozím překladům, a zároveň v řadě míst přichází se zdařilejším řešením.

O překladateli:

Jiří Pelán (*1950) je český literární historik a překladatel, především z románských jazyků, a také vysokoškolský pedagog. V letech 1975-1991 působil jako redaktor a šéfredaktor nakladatelství Odeon. Od roku 1991 je pedagogem na FF UK v Ústavu románských studií. Překládá v širokém záběru klasickou i současnou prózu, poezii, drama i odborné texty z italštiny a francouzštiny, příležitostně z němčiny a za jazykové spolupráce i z dalších jazyků. S francouzským básníkem Y. Bergeretem překládá českou poezii do francouzštiny (básně V. Holana, J. Skácela). V roce 1997 získal Cenu Josefa Jungmanna, v roce 2002 Státní cenu za překladatelské dílo a v témže roce také Magnesii literu.

Ilustrátor: Antoine de Saint-Exupéry
Překladatel: Jiří Pelán
Nakladatel: Pikola
Počet stránek: 112
Formát knihy: 235 x 268

Kniha vyhrála v této kategorii:

Překladová část - a) beletrie pro děti

Malý princ

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy