Radek Malý

Na procházce ve vlaku

Rýmovaný příběh leporela o dětech, které se během cesty za pratetou vydají na průzkum vlaku, seznámí čtenáře se vším, co s cestováním ve vlaku souvisí od nákupu jízdenek až po jídelní vůz. Čtenáři se dozvědí, kdo „za pomoci tlačítek a páček řídí celý tenhle skvělý vláček“, že v první třídě „sedí tiší cestující v rudém plyši“, a těsně před cílovou stanicí objeví „záchod, ze kterého duní divný rachot“. Text Radka Malého je plný vtipu i milé ironie, ilustrace Terezy Korecké Vostradovské zase obrazových mikropříběhů. Podlouhlý tvar leporela, připomínající vlak už sám od sebe, je ještě zvýrazněn výseky, které z první stránky vytvářejí lokomotivu a z dalších vagónky.

O autorovi

Radek Malý (*1977) je básník, překladatel a autor knih pro děti. Vystudoval germanistiku a bohemistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde dosud působí jako pedagog a badatel. Vydal pět básnických sbírek. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena za sbírku Vraní zpěvy (Petrkov, 2002) a Magnesii Litery za sbírku Větrní (Petrkov, 2005). Je autorem učebnic českého jazyka a literatury pro první stupeň základní školy (Prodos, 2004) či autorského Slabikáře s ilustracemi Matěje Formana (Prodos, 2004). Z knih pro děti jmenujme sbírky básní Kam až smí smích (Meander, 2009) a Listonoš vítr (Albatros, 2011). Poslední jmenovaná získala Cenu Magnesia Litera v kategorii kniha pro děti a mládež, Cenu učitelů v anketě Suk 2011 a byla zařazena na Čestnou listinu (Honour List) IBBY. Básnickou teorii podává hravou formou v Poetickém slovníčku dětem v příkladech (Meander, 2012). Podobně laděni jsou Kamarádi z abecedy (Host, 2013). Dále je autorem textu dvou leporel Devět plchů v pelechu (Běžíliška, 2016) a Nikolka a dvě mámy (Cesta domů, 2018).

O ilustrátorce

Tereza Vostradovská (*1988) je absolventka Ateliéru televizní a filmové grafiky VŠUP v Praze, věnuje se ilustraci knih, animaci a grafickému designu. Za velkoformátovou autorskou knihu Hravouka (Běžíliška, 2016), v níž poutavě a nápaditě podává výklad školní prvouky, získala Zlatou stuhu a nominaci na Magensii Literu. Knihu doplňuje aplikace a webová stránka. Svou lásku k přírodě autorka prokázala již dříve v knize Obludárium (2015), jakémsi atlasu imaginárních druhů. Dále ilustrovala leporelo Robina Krále Franta spadl blízko školy (2015). Je spoluautorkou a ilustrátorkou netradiční encyklopedie Řez kočkou (Běžíliška, 2017).

Ilustrátor: Tereza Vostradovská
Nakladatel: Běžíliška
Počet stránek: 16
Formát knihy: 240 x 160

Na procházce ve vlaku

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy