Jana Marešová

Nebojme se bát

Tremula, Tmavruše, Hypochondřík. Strachy, o kterých vyprávějí děti. Každé má svůj příběh, třeba o panice, trémě a nejistotě. Kniha Nebojme se bát je užitečnou knížkou o tom, jak se zbavit svého strachu, trémy, nejistoty… Nezůstane ale jen při tom. Čtenáři dostanou také radu, jak takové strachoty překonat, jak nad nimi vyzrát. Jednoduchou říkankou, anebo pořádným super zaklínadlem. Příběhy, říkadla, zaklínadla, rady i návody. Odborný vhled do problematiky zajistila při spolupráci na knize psycholožka Mgr. Blanka Kejíková Antošová.

Kniha působí dramaticky – do ilustrací jsou přeneseny zážitky strachu a tajemna. Ilustrátorka Michaela Kukovičová za pomoci koláží zpracovala tyto temné vize osobitě a s nadsázkou. Kombinací jejích působivých ilustrací a celkové úpravy knihy bylo dosaženo maximálního výsledného efektu.

Kniha byla nominována v soutěži Nejkrásnější česká kniha roku 2018.

O autorce

Jana Marešová (1975) absolvovala marketingová studia na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Působí ve sféře propagace a projektového managementu. Kniha Nebojme se bát je její literární prvotina.

O ilustrátorce

Michaela Kukovičová (1968) vystudovala ateliér animace na VŠUP v Praze, kde v současné době pracuje jako asistentka v ateliéru ilustrace a grafiky. Věnuje se knižní a časopisecké ilustraci, vede dětské výtvarné dílny. S Olgou Černou spolupracovala na úspěšných knihách Kouzelná baterka (2004), Jitka a Kytka (2010) a To je Praha (2015), která byla oceněna na veletrhu dětských knih v Boloni. Ilustrovala knihu Aleny Ježkové Prahou kráčí lev (2008). Její doménou je koláž, která je neotřele křížená s kresbou. Knihy s jejími ilustracemi byly několikrát oceněny v soutěžích Nejkrásnější české knihy a Zlatá stuha. 

Ilustrátor: Michaela Kukovičová
Nakladatel: Práh
Počet stránek: 110
Formát knihy: 260 x 202

Kniha vyhrála v této kategorii:

Výtvarná část - d) výtvarný počin roku

Nebojme se bát

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy