Martin Vopěnka

Nová planeta

Daniel vyrůstá v technicky vyspělé a zcela uzavřené civilizaci, která si říká Nová planeta. Odlidštěná společnost dělící se na vyvolené a nevyvolené předstírá, že opustila Zemi, ale ve skutečnosti kolem sebe jen postavila neprostupný val. Vyvolený a privilegovaný Dan miluje své tři nevlastní bratry a netuší, že oni ho nenávidí. Dílem jejich zrady se jednoho dne ocitne na hromadě mrtvol pod valem Nové planety.
Není cesty zpět. Začíná jeho boj o holé přežití ve světě za zdí. Odhalí, na jakých hrůzných základech je postavena civilizace Nové planety, a musí přehodnotit vše, v co dosud věřil. Podobně jako na starozákonního Josefa na něj čeká velká odpovědnost, ale také velké shledání. Jak se popere se svým neobyčejným osudem? Dokáže bratrům odpustit?

Z laudatia literární poroty:

Dvě vize, jeden příběh – tak by se dala definovat “Nová planeta”. Přestože autorův sen o budoucnosti je zároveň noční můrou, vtáhne čtenáře do svého magnetického pole a nepustí ho ani poté, co dočetl poslední stránku. Vopěnkova originální parafráze biblického příběhu o Josefovi a jeho bratrech je bravurně napsaným románem, který překračuje hranice žánru i tématu. Je to literární počin, který přímo vybízí k tomu budoucnost neočekávat, ale tvořit. Větší ambici snad literární dílo pro mládež ani nemůže mít.

O autorovi:

Martin Vopěnka (*1963) vystudoval fakultu jaderné fyziky, ale své pravé místo nalezl v literární tvorbě, jíž se věnuje od počátku 90. let. Knihy nejen píše, ale také vydává ve svém nakladatelství Práh. Vopěnkovu literární tvorbu lze rozčlenit do dvou směrů, a to psychologického, zabývajícího se tajemstvím lidského nitra, a dále směru filosoficko-ekologického, vyznačujícího se obavou o křehké bohatství přírodního společenství. Debutoval v roce 1989 dílem nazvaným Kameny z hor, v němž zaznamenal deníkovou formou pocity a vzpomínky vyvolané putováním po rumunských Karpatech. Této scenérii zůstal věrný i v následující próze Balada o sestupu (1992). Autobiografické motivy tvoří osu dalšího románu z roku 1999 Hotel uprostřed života. Během let se Vopěnkův tematický a žánrový rejstřík ještě znatelně rozšířil, takže se s ním můžeme setkat nejen jako s autorem psychologických próz, např. Moře smutku za tvým psem (2002), či thrilleru o mravním rozkladu společnosti Konec zákona z roku 2003, ale také jako s filosofujícím cestovatelem-ekologem (Antarktida na prahu konce, 2000), autorem literatury pro děti (Pohádky z větrných hor, 1998), a dokonce i obsáhlé dětské encyklopedie z roku 2002 pojmenované Poznávám život a svět. 
 

O ilustrátorovi:

Michael Petrus (* 1986 klatovy) je český ilustrátor a komiksový kreslíř.[1]. Je známý díky spolupráci s českým časopisem ABC (časopis), kterému vytvořil několik obálek. Spolupracoval na komiksech, které v ABC vychází od roku 2011, jejichž spoluautorem je scénárista Viktor Šauer, se kterým v roce 2014 prošli, jako první čeští autoři, úspěšnou komiksovou kampaní na Kickstarteru se svým komiksem Na břehu Snů (On the Coast of Dreams). Za svou komiksovou tvorbu získal v roce 2009 ocenění druhého místa za komiks Boží Klid® na mezinárodním komiksovém festivalu Comic ShowRoom, rovněž ve spolupráci s Viktorem Šauerem. V roce 2010 se objevil jeho komiks o práci profesora Antonína Holého v českém pavilonu na Expo 2010 v Šanghaji. V roce 2015 se Petrus objevil jako tvůrce a zakladatel u multimediálního komiksového startupu Nanits Chronicles. Kromě komiksů dělal např. přebaly série knih irské autorky Tany Frenchové pro nakladatelství Argo nebo obálku pro knihu Válka s mloky od Karla Čapka u vydavatelství Millennium Publishing.

Ilustrátor: Michael Petrus
Nakladatel: Mladá fronta
Počet stránek: 624
Formát knihy: 165 x 240

Kniha vyhrála v této kategorii:

Literární část (Původní česká slovesná tvorba) - b) beletrie pro mládež

Nová planeta

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy