František Tichý

Princ se žlutou hvězdou

Život a podivuhodná putování Petra Ginze

… z Prahy přes Terezín a Birkenau do vesmíru a dál

Kniha přibližuje život a tvorbu nadaného pražského chlapce, který byl jako židovský míšenec v roce 1942 internován v terezínském ghettu a později, v necelých 17 letech, zavražděn v plynové komoře koncentračního tábora Birkenau. V Terezíně organizoval vydávání tajného časopisu Vedem.
Jedna z jeho kreseb se proslavila, když ji s sebou do vesmíru (na palubě raketoplánu Columbia) vzal první izraelský kosmonaut.
Kniha přibližuje Petrovu rodinu, dětství, život v protektorátní Praze i aktivity v Terezíně. Podrobně se věnuje organizaci výchovy chlapců na domově 1 v terezínském ghettu, vč. vývoje dětské samosprávy i každodenním reáliím života v ghettu.
Autor vytvořil neuvěřitelně čtivý příběh, napínavý a navzdory tragickým reáliím prodchnutý nadějí a životem. Vzhledem k tomu, že jde o historickou biografii, je atraktivní vyprávění doplněno řadou autentických historických textů i obrazových materiálů, které dosud nebyly publikovány a které vycházejí poprvé díky spolupráci a přispění muzea Yad Vashem v Jeruzalémě, Židovského muzea v Praze a řady dalších institucí a osobností, včetně Petrovy sestry Chavy Pressbureger.

O autorovi: 

František Tichý (*1969) od svých šestnácti let pracuje s dětmi a mládeží – nejprve jako vedoucí oddílu a letních táborů, později jako učitel a ředitel alternativního gymnázia Přírodní škola, které s přáteli v roce 1993 založil a kde působí dodnes.
Jeho literární tvorba se obrací především k mladým lidem – ať je to samizdat Život Dominikův spojující prvky fantasy s dokumentární sondou do života školní mládeže nebo novela Transport za věčnost, která formou příběhu několika kamarádů přibližuje čtenáři život dětí v protektorátní Praze a terezínském ghettu.
Od roku 2009 se v rámci školního projektu Terezínská štafeta věnuje studiu a oživení odkazu chlapců a dívek internovaných za války v Terezíně i jejich vychovatelů. Editorsky se podílel především na vydání sbírky básní čtrnáctiletého Hanuše Hachenburga Hned vedle bílá barva mráčků (druhé – anglicko-české vydání obdrželo první místo v soutěži o nejkrásnější knihu roku 2013) nebo zpracování pozůstalosti po odbojáři a zakladateli rozhlasových rozcviček Josefu Janu Kratochvílovi Dopisy z dáli. Shromažďování materiálů o Petru Ginzovi a přípravě knihy Princ se žlutou hvězdou se věnoval za podpory celé řady dalších lidí několik let.

(zdroj: www.bux.cz)

Ohlasy: 

http://www.radio.cz/

 

Nakladatel: Geum
Počet stránek: 378
Formát knihy: 130 x 200

Kniha vyhrála v této kategorii:

Literární část (Původní česká slovesná tvorba) - c) literatura faktu pro děti a mládež

Princ se žlutou hvězdou

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy