Svatava Urbanová

S holokaustem za zády

Monografie S holokaustem za zády: Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež vydávané po roce 1989 se zabývá literárněvědnou interpretací problematiky, stejně jako širokou sociokulturní analýzou holokaustu jako historického fenoménu. Obsahuje jednak složku sumarizující (např. kapitola o Anne Frankové), vnáší přehled a strukturu do korpusu děl čítajícího více než padesát knih, zároveň interpretuje i analyzuje vybraná díla tak, aby sondy přinášely nové či nově viděné poznatky. Setkáváme se s řadou původních nebo přeložených děl se zaměřením na holokaust, které nacházíme v rozličných tvarových a hodnotových modifikacích, zahrnují společenskou prózu, včetně autentických deníků židovských dětí, knižně vydaných mnohem později, básnické a výtvarné práce židovských dětí aj. Pozornost se věnuje obrazovým a obrazově-textovým narativům, které jsou adresovány přímo dětem nebo dospívajícím mladým lidem, jiné mohou mít univerzální adresnost, neboť původně počítaly s dospělým čtenářem, avšak díky způsobu výpovědi oslovují čtenáře bez věkového vymezení. Název monografie i zvolené motto upozorňuje na naléhavost tématu, ale také varuje před masovou kulturou, upozorňuje na válečná traumata, kterých se oběti a svědci holokaustu nikdy nezbavili, ale také na nevyhnutelnost kritických interpretačních přístupů, protože nadprodukce nevylučuje hodnotovou devalvaci a komerční parazitování na tématech lidské bolesti, neštěstí a jinakosti.

O autorce

Svatava Urbanová (*1946) je česká literární historička, vysokoškolská pedagožka, teoretička a kritička zabývající se moderní českou literaturou, literaturou pro děti a mládež a sociologií literatury. Je autorkou řady literárně teoretických studií a monografií, například: Meandry a metamorfózy dětské literatury (2003), Sedm klíčů k otevření literatury pro děti a mládež 90. let XX. století. Spolu s kolektivem autorů. (2004). Figury a figurace. Studie o ilustracích, obrázkových knihách, albech, leporelech a komiksech (2010), Dialogy Ivy Procházkové (2012). 

       Recenze:
       Roman Polách, Tvar, 17/2018, dostupné zde.

       Rozhovor s autorkou knihy zde.

Nakladatel: Ostravská univerzita
Počet stránek: 324
Formát knihy: 150 x 215

S holokaustem za zády

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy