Oscar Wilde

Šťastný princ

Wildova pohádka o podivuhodném přátelství sochy Šťastného prince, shlížející z piedestalu na město, a malé vlaštovičky, která spočine u jejích nohou cestou do teplých krajin a už se od ní ­neodloučí, je jímavým příběhem o upřímné lásce, bolestném utrpení a zaslepené marnivosti světa, jehož symbolické poselství už více než 120 let rozechvívá ­srdce čtenářů. 

Princ, který byl za svého života zván „šťastným“, protože jej strávil za branami svého paláce v radostech a dostatku a nepoznal žal ani utrpení, byl po své smrti zvěčněn v soše, která z vysokého podstavce shlíží na veškerou bídu svého města. Jednoho dne přistane u jeho nohou malá vlaštovka na cestě do Egypta. S její pomocí princ začne pomáhat těm nejubožejším z ubohých: rozdá jim veškeré zlato a drahokamy, které zdobí jeho sochu.
Pohádky irského dandyho Oscara Wilda (1854–1900) patří dodnes k autorovým nejčtenějším dílům. Pětice příběhů, kterou otvírá dojemné vyprávění o vlaštovce a soše Šťastného prince, zdaleka není určena jen dětským čtenářům, i když právě pro své syny je prý Wilde kdysi napsal.

Pohádka Šťastný princ vychází v novém překladu Martina Žemly. Hloubku příběhu umocňují ilustrace Jana Híska.

O autorovi:

Oscar Wilde (1854-1900), celým jménem Oscar Fingal O´Flahertie Wills Wilde, byl anglický básník, prozaik, dramatik a esejista irského původu. Kromě svých vrcholných děl, mezi něž patří např. divadelní hry Jak je důležité míti Filipa, Vějíř lady Windermerové, prózy Obraz Doriana Graye, Strašidlo cantervillské či právě Štastný princ a jiné pohádky, proslul ve své době rovněž svými dekadentními názory, dandyovstvím a vědomým šokováním buržoazní společnosti. 

O ilustrátorovi: 

Jan Hísek (*1965 v Praze), malíř, grafik a ilustrátor. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984–1990), obor Knižní kultura a písmo u profeso­ra Milana Hegara a docenta Jana Solpery. Od poloviny 80. let do konce století se zabýval převážně volnou grafikou, hlavně mezzotintou, později přibyla kresba. Nyní se vyjadřuje ponejvíce mal­bou, kterou v poslední době před­stavil na výstavách „Noční jezdec“ v Galerii Rudolfinum a „Řeka“ v Galerii Václava Špály. Ilustroval bezmála dvacet titulů, např. Zjeve­ní Janovo. V edici Harmonie vyšla s jeho ilustracemi povídka Letec a živly Antoina de Saint-Exupéryho. Žije a pracuje v Praze.

Ilustrátor: Jan Hísek
Překladatel: Martin Žemla
Nakladatel: Vyšehrad
Počet stránek: 52
Formát knihy: 115 x 150

Šťastný princ

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy