Marto Kelbl

Tam a zpět

Knihu Tam a zpět uchopila její autorka s nápaditostí, hravostí a vtipem ve všech ohledech. Podstatu palindromů skvěle vystihla zrcadlením citlivě barevných, přitom však tvarově výrazných ilustrací i samotných slovních a větných hříček. Kompoziční řešení obrazu a textu ještě podtrhuje netradiční, podlouhlý formát stránek, jejichž zlom tvoří zároveň přiznanou osu symetrie.

 

Děd. Kajak. Kuna nese nanuk… to jsou palindromy, slova nebo věty, které se čtou stejně tam a zpět. Nadějný ilustrátor Marto Kelbl přichází ve své autorské knize s palindromy, které zaujmou, pobaví, a po přečtení už navždy uvíznou v paměti. Každý z nich navíc doprovází originální, zábavná ilustrace.

Ilustrátor: Marto Kelbl
Nakladatel: Meander
Počet stránek: 40
Formát knihy: 100x287

Kniha vyhrála v této kategorii:

Výtvarná část - d) výtvarný počin roku

Tam a zpět

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy