VÝROČNÍ CENA ZLATÁ STUHA 201629.4. 2016

Po čtyřiadvacáté byla letos udílena Zlatá stuha, prestižní ocenění knih pro děti a mládež i jejich autorů. V pátek 29. dubna 2016 zazněly na Novoměstské radnici názvy celkem 14 titulů. Cenu za celoživotní dílo si také odnesly dvě osobnosti spjaté s tvorbou pro děti, spisovatel Ivan Binar a malíř a grafik Květoslav Hísek.

Odborné poroty literární, výtvarné, překladové a komiksové části posuzovaly tento rok více než sto padesát titulů, do užšího nominačního výběru se jich dostalo celkem 38.

Během večera, jímž slovem provázela členka souboru Národního divadla Taťjana Medvecká a svým originálním vokálním projevem skupina Yellow Sisters, se hosté nejprve dozvěděli, jak si vedly děti a jejich dospělí průvodci v tvůrčí soutěži Zlaté dítě.

Poté si již laureáti přebírali z rukou významných osobností kulturního života své Zlaté stuhy v podobě pamětních desek s vetknutým špendlíkem (desky vyrobilo Studio Činčera, špendlík-stuhu odlila podle návrhu grafického studia HMS design brněnská slévárna Alfe).

Oceněni byli spisovatel Miloš Kratochvíl, Martin Vopěnka, básník Robin Král a kolektiv autorů knihy Jiří Šalamoun aneb představitelné pohledy na svět, výtvarník Filip Pošivač, Jiří Stach, výtvarnice Jana Hrušková a grafička Zuzana Brečanová, překladatelé Vratislav Kadlec, Jarmila Emmerová, Jiří Josek a Michaela Marková, autorka komiksu Toy Box, ilustrátor a výtvarník Martin Raudenský. Zvláštní ocenění za nakladatelský počin získala nakladatelství Aligier a Vyšehrad.

Přehled všech nominovaných i oceněných titulů s podrobnými informacemi naleznete zde


Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 25 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy