Výsledky dětské tvůrčí soutěže Zlaté dítě26.5. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=fDkCH7zxpOc

26. května 2015 proběhlo na Novoměstské radnici předávání výročních knižních cen Zlatá stuha. Při této příležitosti byla také slavnostně vyhodnocena soutěž Zlaté dítě.

Porota se jednomyslně usnesla, že vítězem v kategorii A – rodina - se stává rodina Klimešova, která pracovala s knihou Kosprd a Telecí. Natočili video ze společného čtení, Adélka složila píseň na námět knihy a tu také zahrála na flétnu.

V kategorii B – skupina - nejvíce zaujal Čtenářský klub v Místní knihovně Zahrádky. Děti pracovaly s knihou Uriho Orleva Ostrov v Ptačí ulici. Nafotily v obci místa, která nejvíce připomínala ghetto popisované v knize, a fotografie propojily s odpovídajícími texty. Dále navrhovaly obálku knihy a připojily i drobné kresby.

Vítězům srdečně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za inspirativní příspěvky.

 

Na www.zlatastuha.cz se můžete seznámit s knihami, které odborné porotce zaujaly v roce 2015. Čtěte, nechte se inspirovat a sdílejte radost ze čtení.

Věříme, že se zapojíte i do dalšího ročníku Zlatého dítěte, který se právě rozbíhá.

Výsledky dětské tvůrčí soutěže Zlaté dítě

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy