Zahajujeme 24. ročník Výroční ceny Zlatá stuha 201629.11. 2015

Vážení nakladatelé, autoři, čtenáři - od dnešního dne již máte možnost přihlašovat  své knižní kandidáty na Zlatou stuhu 2016. 

Uzávěrka zasílání přihlášek je 8. ledna 2016 (přihlašovací formulář si můžete stáhnout zde).

Přihlášky spolu s 2 výtisky knihy zasílejte, prosím, jako v uplynulých letech na adresu Sukovy studijní knihovny, Mikulandská 5, 116 74 Praha 1.

Bližší informace naleznete zde.

Vyhlášení nominací a vítězů Zlaté stuhy 2016 se budou oproti minulým letem konat o něco dříve:

Tisková konference k nominacím na Zlatou stuhu 2016 - čtvrtek 31. 3. 2016 v dopoledních hodinách

Slavnostní vyhlášení Výročních cen Zlatá stuha 2016 - pátek 29. 4.. 2016

 

Zahajujeme 24. ročník Výroční ceny Zlatá stuha 2016

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy