Zemřel básník všedního dne Josef Brukner18.1. 2015

Nepíše se nám to lehce. K velké lítosti jsme se právě dozvěděli, že dne 14. ledna ve věku nedožitých 83 let zemřel básník, scénárista, překladatel, editor a redaktor Josef Brukner. Člověk renesančního formátu a neuvěřitelné šíře tvůrčího rozpětí. Básník, jehož verše provázely v čítankách, leporelech a výborech nejednu generaci dětského čtenáře a který i svou redakční činností vždy přispíval ke kultivaci prostoru dětské literatury poznamenané socialistickou ideologií. 

Kdybychom zde měli dopodrobna vypsat, kde všude působil a o co vše se v literatuře zasloužil, či všechna díla, která napsal a spoluutvářel, "rolovali" byste článkem bez konce. Taková ovšem naše ambice přece jen není; rádi bychom poukázali zejména na jeho působení v oblasti dětské poezie. 

Josef Brukner se narodil 15. 2. 1932 v úřednické rodině. Po studiu píseckého gymnázia absolvoval obor dramaturgie a scénáristiky na FAMU. Už od počátku svého profesního působení kritizoval kvalitu tehdejší filmové tvorby a vystupoval proti režimu, čímž si posléze vysloužil zákaz knižního publikování. Chvíli působil jako redaktor ve Státním nakladatelství dětské knihy a v Čs. spisovateli, následně se kvůli zákazu věnoval literární tvorbě ve svobodobném povolání a živil se  jako varhaník, topič a kostelník. Po revoluci, v devadesátých letech, krátce pracoval jako šéfredaktor časopisu Mateřídouška, a výrazně se podílel na tvorbě antologií a čítanek pro 1. stupeň základních škol. 

Ve své básnické tvorbě se hlásil k tzv. poezii všedního dne, která v kontrastu k pompéznosti oficiálních socialistických básní kladla důraz na střízlivost, civilnost a nadhled. Tento přístup uplatňoval Brukner s velkým úspěchem i ve své tvorbě pro děti. 

Jeho první dětské verše vznikly jako básnický doprovod k obrázkům Josefa Lady v leporelech (Z Ladovy zahrádky, Svět zvířat, Kolotoč, Kniha plná zvířátek aj.). Psal rovněž verše k omalovánkám, je autorem veršovaných pohádek, hojně přispíval do dětských časopisů Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, a do Zlatého máje. Originálním počinem byla kniha Obrazárna, v níž se v básních inspiroval významnými výtvarnými díly od jeskynních maleb až po moderní umění. Na ni koncepčně navazoval i sborník veršů a fejetonisticky laděných textů Pojďte s námi za obrazy aneb Malování zvířat. Nezapomenutelné jsou také jeho výbory a překlady nonsensové poezie Ostrov, kde rostou housle (spolu s P. Šrutem) či Klíč od království

 

V roce 2012 byl Josef Brukner oceněn Zlatou stuhou za celoživotní přínos literatuře pro děti. 

 

Josef Guggenmos: Rybička v rybníce
překlad: Josef Brukner (Ostrov, kde rostou housle, Albatros, 1987)

Jestlipak víš, co dělá rybka,
když má dlouhou chvíli -
chudinka?
Stojí zcela tiše,
až se jí udělá v břiše
bublinka.

Vypustí bublinku,
ta stoupá.
Pomalu,
rychleji,
až praskne -
hloupá.

Potom však rybka vyplivne snad stovku bublinek.
A co je podivné -
všechny se ženou, 
aby, zkrátka,
nahoře byly dřív
než kamarádka.

To dělá rybka v rybníce.
Je to švanda?

Kdybys však byl tak malinký,
jako je kapr nebo candát,
taky bys dělal bublinky. 

 

Josef Brukner: Vlastní podobizna

Až se jednou namaluju,
určitě mě poznáte
podle očí, podle nosu,
podle tváře pihaté.


A když si pak spolu vyjdem
na kratičkou procházku,
nebude vám vůbec vadit,
že jsem jenom z obrázku.


Že mám oči vodovkové
a že jsem si na míru
ušil šaty zbrusu nové
z balicího papíru. 

 

 

 

Foto J. Bruknera Michal Mecner. 

 

Zemřel básník všedního dne Josef Brukner

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy