Zlatá stuha 2024 za významný přínos7.6. 2024

Zlatou stuhu 2024 za významný přínos literatuře pro děti a mládež získala Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

Zlatá stuha za významný přínos literatuře pro děti a mládež je udělována nejlepším tvůrcům knih pro děti a mládež, především autorům a ilustrátorům. Vedle této dominantní skupiny však existuje další…, také nepříliš velká pospolitost specialistů, kteří pomáhají odborné a laické veřejnosti orientovat se ve složitém labyrintu knižní nabídky.

Mezi tyto experty patří profesorka Svatava Urbanová, literární historička, teoretička a kritička. Zabývá se současnou českou literaturou a sociologií literatury, dlouhodobě a cíleně se soustřeďuje také na reflexi české literatury pro děti a mládež. Za půl století svého působení nejdříve na Pedagogické fakultě, po založení Ostravské univerzity na Filozofické fakultě OU má na svém kontě mnoho odborných statí a knih; autorčin knižní debut Literatura pro děti a mládež na Ostravsku po roce 1945 vyšel před čtyřiceti lety. Paní profesorka ale především otevírá svět literatury budoucím pedagogům, kteří vychovávají naše čtenáře. V řadě svých prací se intenzivně věnuje regionálním studiím, nicméně její činorodost daleko přesahuje Slezsko a severovýchodní Moravu i hranice České republiky; úzce spolupracuje se Slovenskem, Polskem a Španělskem, dimenze jejích zájmů je mnohem košatější: jako jedna z mála sleduje ve své odborné tvorbě výtvarnou a textovou část knih jako celek. Je nám ctí, že můžeme ocenit její dílo a úžasnou mnohaletou aktivitu Zlatou stuhou za významný přínos literatuře pro děti a mládež.

Kandidáty na tuto cenu navrhují jednotlivé poroty a schvaluje výbor České sekce IBBY.


Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy