Zlaté stuhy 2024 předány!6.6. 2024

Ve čtvrtek 6. 6. 2024 byly v Muzeu literatury v Praze vyhlášeny ceny za nejlepší knihy pro děti a mládež vydaným v roce 2023. Rozdáno bylo celkem třináct cen ve čtyřech částech a dvě zvláštní ocenění České sekce IBBY. 

Večer tradičně zahájilo vyhlášení výsledků tvůrčí soutěže Zlaté dítě, která vybízí rodiny a skupiny dětí k práci s dříve nominovanými či oceněnými knihami. V letošním, 9. ročníku, šestičlená porota vybírala z 36 projektů. Zapojili se čtenáři od nejútlejšího věku – z mateřských školek – až po skoro dospělé středoškoláky. Příspěvky přicházely z různých míst naší republiky, ale i ze zahraničí – z Německa nebo Anglie. V kategorii rodina si zvláštní ocenění za další vynikající projekt, tentokrát ke knize Fánek hvězdoplavec, a za trvalou přízeň soutěži Zlaté dítě, odnesli Šárovcovi. Standardní cenu v této kategorii získala rodina Mladých z Brna. V kategorii skupina zvítězily děti ze ZŠ Nový Jičín s projektem ke knize Sibiřské haiku.

 

Nakladatelé letos do soutěže přihlásili přes 180 titulů. Poroty jako vždy pracovaly ve čtyřech částech, literární, výtvarné, překladové a komiksové. Porotci měli možnost navrhnout kandidáty na ocenění ve dvou zvláštních kategoriích, Nakladatelský počin a Významný přínos literatuře pro děti a mládež – ty pak schvaloval výbor České sekce IBBY.

 

Vyhlašovatelem ceny Zlatá stuha je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského.

 

Následuje seznam oceněných v jednotlivých částech a kategoriích včetně laudatií:

 

 

LITERÁRNÍ ČÁST 

 

BELETRIE PRO DĚTI

Porota: Edita Vaníčková, Julie Dominika Zemanová, Jana Segi Lukavská

 

BELETRIE PRO DĚTI

 

TONDA, SLÁVKA A KOUZELNÉ SVĚTLO (Albatros)

 • autorka: Jana Šrámková

ilustrátor: Filip Pošivač

 

Opustit až příliš pevně sevřenou rodičovskou náruč přináší pocity svobody, ale i ohrožení. Své o tom ví Tonda, chlapec, jehož výjimečnost skrývají četné masky. Naštěstí se setkává se Slávkou, která dokáže (nejen jeho) masky prokouknout. Společně pak prožívají dobrodružství, které může proměnit nejen dům, v němž žijí, ale i je samé.

 

Jana Šrámková opět výrazově úsporně, ale empaticky a plasticky vykresluje živé, mnohovrstevné postavy, které mohou s napětím sledovat jak dětští, tak dospělí čtenáři.

 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

 

LES (Baobab)

 • autorka a ilustrátorka: Tereza Říčanová

 

Jako poctu smrkovému lesu, který už není, pojala autorka snový příběh chlapce a později mladého muže Zbyška. Putování mrazem a sněhem ho zavede do bezpečí lesa, který ho nechá zažít pocit míru a krásy, ale jen na krátký čas. Přijde noc a s ní strašlivá kovová síla a ráno Zbyšek nenajde živý jediný strom. Najde ale lesníčky, doušky lesa, kteří mu ukáží, že síla přírody je daleko větší, než si myslel.

 

Vtipné a zároveň poetické vyprávění kouzlí se zvuky i obrazy, hraje si z hudbou slov a tak při jeho čtení můžete zažít velmi osobitý hudebně výtvarný zážitek.  

 

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

NEŽ DOČTEŠ TUTO VĚTU, NARODÍ SE NA ZEMI 21 DĚTÍ (Labyrint)

 • autor a ilustrátor: David Böhm 

 

Kniha Davida Böhma se zabývá časem. Ale jak už jsme u jeho autorských knih zvyklí, nepojímá knihu jako výčet faktů. Ilustrace se vzájemně doplňují s texty, jeho koncept je důmyslný i vtipný. I přesto, že si autor klade náročné otázky, jako například jaký je smysl času, jak se proměňuje jeho vnímání v průběhu dějin nebo jak různé okolnosti mění jeho subjektivní vnímání, kniha nepůsobí těžkopádně, ale naopak velmi hravě a svěže. Tomu napomáhá významnou měrou grafické zpracování, které se stává součástí ilustrací, i knižní zpracování.

 

 

TEORIE A KRITIKA LITERATURY (UMĚNÍ) PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

NEZLETILÍ KRITICI (Kateřina Čopjaková a kol.)

 

Facebookovou skupinu Nezletilí kritici založila v pandemickém roce 2020 publicistka Kateřina Čopjaková. Od té doby skupina sdružuje přes tisíc členek a členů. Ze svých účtů či prostřednictvím účtů rodičů se tu ke knihám vyjadřují děti v předškolním věku i téměř maturanti. Publikují knižní recenze, hrají různé čtenářsky orientované hry a mají možnost získávat recenzní výtisky nejnovějších titulů. Reflexe dětí pronikají díky aktivitám zakladatelky skupiny i do tištěných médií či rozhlasu. Skupina tak odvádí dobrou práci v posilování dětské čtenářské komunity a napomáhá tomu, aby byl v rámci kritiky dětských knih slyšen hlas těch, jimž jsou tyto knihy určeny především. Ocenění si zaslouží jak zakladatelka skupiny, tak všichni nezletilí kritici, kteří svá knižní hodnocení formulují.

 

VÝTVARNÁ ČÁST 

Porota: Eva Bartošová, Andrea Tachezy, Andrea Sloupová 

 

BELETRIE PRO DĚTI

 

KLÁRKA A NOČNÍ ZAHRADA (Portál)

 • autorka a ilustrátorka: Marie Štumpfová

 

Autorská kniha Klárka a noční zahrada je výjimečná podmanivou, tajuplnou atmosférou, kterou se Marii Štumpfové podařilo navodit omezenou, nikoli však omezující barevnou paletou růžových, fialových a modrých tónů. Téma strachu a jeho překonání zpracovává jemným, delikátním způsobem, ve vzájemné symbióze textové a obrazové složky.

 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

 

LES (Baobab)

 • autorka a ilustrátorka: Tereza Říčanová

 

Výtvarně intenzivní kniha Terezy Říčanové upoutá svým expresivním, nespoutaným malířským projevem. Ilustracemi, v nichž autorka uplatnila mimořádný cit pro barvu a obrazovou kompozici, tak jedinečně dotváří myšlenkově hluboký příběh obnovy lesa, který je inspirací, povzbuzením i sdílenou nadějí.

 

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

MAZAL TOV! (Práh)

autor: David Maxa

 • ilustrátorka: Tereza Piskláková

 

Jednotícím prvkem knihy jsou barevně kultivované, křehké ilustrace Terezy Pisklákové, které vycházejí z osobního zaujetí pro téma, umocněného intenzivním vnímáním jeho duchovní hloubky. Bravurní prací v akvarelové technice autorka dosáhla adekvátní míry stylizace bez přílišného lpění na realitě, jež nechává naplno vyznít atmosféru židovských tradic, zvyků a obřadů.

 

VÝTVARNÝ POČIN ROKU

 

TAM A ZPĚT (Meander)

 • autorka a ilustrátorka: Marto Kelbl

 

Knihu Tam a zpět uchopila její autorka s nápaditostí, hravostí a vtipem ve všech ohledech. Podstatu palindromů skvěle vystihla zrcadlením citlivě barevných, přitom však tvarově výrazných ilustrací i samotných slovních a větných hříček. Kompoziční řešení obrazu a textu ještě podtrhuje netradiční, podlouhlý formát stránek, jejichž zlom tvoří zároveň přiznanou osu symetrie.

 

 

PŘEKLAD

Porota: Anna Štádlerová, Michaela Škultéty, Michal Zahálka

 

BELETRIE PRO DĚTI

 

MUNARIHO STROJE (Meander)

autor: Bruno Munari

 • překlad z italštiny: Alice Flemrová

 

Bruno Munari vydal svou sbírku nonsensových strojů v roce 1942. Mašinky typu „ještěrčí motor pro unavené želvy“ možná na první pohled nepůsobí prakticky, nicméně jejich užitečnost spočívá právě v rozvíjení dětské tvořivosti a kreativního smýšlení. Když už jsme tedy na český překlad museli čekat přes osmdesát let, buďme vděční, že jsme se ho dočkali ve zpracování Alice Flemrové, která nejenže výborně chápe všechny Munariho nepochopitelné mechanismy, ale především zdařile substituuje slovní hříčky založené často na podobnosti slov a rýmech a zachovává Munariho hravý a absurdní humor.

 

Na vědomí se všem dává!

Na vědomí se všem dává!

Všechny stránky této knihy kladly nárok na překladatele

Všechny náročné hříčky byly při překladu zachovány

Všichni chovatelé dětí jistě přijmou vřele

Všechny příjemně hravé Munariho plány

Všechny plané stroje běží v knize skvěle

Všechny součástky byly s citem namazány

Se všemi muselo být práce jako na kostele

Všechny kosti byly zřejmě rozlámány

Všechny lamy z poroty se už jen škrábají na čele

Proč jen nejsou všechny Munariho texty takto zflemrovány!

 

BELETRIE PRO MLÁDEŽ

 

D ANEB PŘÍBĚH DVOU SVĚTŮ (Argo)

autor: Michel Faber

 • překlad z angličtiny: Viktor Janiš

 

Překlad knihy Michela Fabera vyžadoval od překladatele nejen důkladnou znalost jazyka, ale také značnou literární dovednost a cit pro detail. Viktor Janiš se s Faberovým textem bohatým na jazykové hříčky, slovní humor a lingvistické hrátky vypořádal vskutku obdivuhodně, když jej dokázal převést do češtiny tak, aby neztratil vtip a kouzlo.  Úspěšně se popasoval se „zákeřností“ mizícího písmene D, které mizí nejen ze světa, ale i ze stránek knihy. To má pro překlad zásadní důsledky a snadno by se na tom dalo ztroskotat. Další výzvu představovaly kulturní odkazy a kontexty pevně zakotvené v anglicky mluvícím prostředí. Janiš musel být nejen překladatelem, ale také průvodcem mezi kulturami, aby čtenářům předal kromě samotného příběhu i jeho hlubší významy a nuance. Překlad působí nenuceně a elegantně, což je výsledkem pečlivé a důkladné práce, kterou Janiš do překladu vložil.

 

LITERATURA FAKTU PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

NEJNEMOŽNĚJŠÍ ZVÍŘATA NA SVĚTĚ (Albatros)

autor: Philip Bunting

 • překlad z angličtiny: Petr Eliáš

 

Kniha Philipa Buntinga představuje pro překladatele úkol dvojího typu. Na jedné straně je v ní řada zoologických informací, u nichž je třeba dbát na faktickou správnost – ovšem na straně druhé je to kniha plná bezuzdného humoru založeného na jazyce, slovních hříčkách, zábavně komolených latinských názvech atp. Petr Eliáš (který navazuje na zdařilou práci Kateřiny Stupkové, jež přeložila předchozí svazek Nejzbytečnější zvířata na světě) si se slovním humorem dovede poradit skvěle. Při prostém čtení působí překlad zcela nenuceně a nesmírně vtipně – při nahlížení do originálu potom člověk ocení, o jak tvořivou, důvtipnou a náročnou práci se jedná.

 

PŘEKLAD KOMIKSU

 

MAJKA NA MOTORCE (Host)

 • Dorothée de Monfried
 • překlad z francouzštiny: Eva Sládková

 

Půvabná, výborně gradující, ve výsledku dojemná kniha, jež kombinuje komiksovou a prozaickou formu, vypráví nesmírně zábavný příběh o desetileté dívce, která kvůli úzkostlivým rodičům může o dobrodružstvích (nebo třeba i o tom, že by mohla sama dojet na kole do vesnice pro chleba) jenom snít – až do dne, kdy celý kraj zpustoší tornádo a Majka se na babiččině staré motorce vydává svou rodinu zachránit. Překladatelka výborně zachovává mladistvou stylizaci textu psaného v ich-formě, její řešení bývají přirozená, idiomatická a živá, a to jak v komiksových dialozích, tak v próze. Nebojí se ovšem s mírou a odůvodněně zapojit ani regionalismy, resp. slovakismy (totok), nebo knižní výrazy (baže); je to zkrátka překlad stylisticky suverénní a neokázale hravý. Lze doufat, že se dočkáme i českého vydání dalšího dílu (či dílů?) započaté série příběhů nově zrozené lokální superhrdinky Motomajky.

 

KOMIKS 

Porota: Tomáš Prokůpek, Marek Rubec

 

BAŽINA V OBÝVÁKU A JINÁ DOBRODRUŽSTVÍ (Paseka)

 • autorka: Kristýna Plíhalová

 

Komiks Bažina v obýváku a jiná dobrodružství nabízí okouzlující výlet do vesmíru dětské fantazie, který strhne začínajícího, ale i dospělého čtenáře svou nespoutaností a autentičností. Zároveň z příběhů dýchá rodinná harmonie a empatický přístup ke světu. Jako výtvarnice autorka přirozeně navazuje na silnou domácí ilustrátorskou tradici zastoupenou Jiřím Kalouskem nebo Miloslavem Jágrem, její projev nicméně působí svěže a současně.

 

ZVLÁŠTNÍ CENY

 

ZLATÁ STUHA ZA NAKLADATELSKÝ POČIN

 

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK (Host)

 • autorka: Olga Stehlíková

ilustrátorka: Michaela Casková

 

Vynikajícím počinem nakladatelství Host je Výkladový slovník určený dětem, který harmonicky propojuje texty Olgy Stehlíkové balancující na hranici prózy a poezie s akvarelovými kolážemi Michaely Caskové. Poetické vyznění knihy, jež svou jazykovou i vizuální úsporností otevírá prostor vlastním asociacím čtenářů, umocňují kvality grafického a knihařského zpracování – velkorysost bílých ploch, příjemný papír a originálně řešený přebal.

 

ZLATÁ STUHA ZA VÝZNAMNÝ PŘÍNOS LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

 

Prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc.

 

Zlatá stuha za významný přínos literatuře pro děti a mládež je udělována nejlepším tvůrcům knih pro děti a mládež, především autorům a ilustrátorům. Vedle této dominantní skupiny však existuje další…, také nepříliš velká pospolitost specialistů, kteří pomáhají odborné a laické veřejnosti orientovat se ve složitém labyrintu knižní nabídky.

Mezi tyto experty patří profesorka Svatava Urbanová, literární historička, teoretička a kritička. Zabývá se současnou českou literaturou a sociologií literatury, dlouhodobě a cíleně se soustřeďuje také na reflexi české literatury pro děti a mládež. Za půl století svého působení nejdříve na Pedagogické fakultě, po založení Ostravské univerzity na Filozofické fakultě OU má na svém kontě mnoho odborných statí a knih; autorčin knižní debut Literatura pro děti a mládež na Ostravsku po roce 1945 vyšel před čtyřiceti lety. Paní profesorka ale především otevírá svět literatury budoucím pedagogům, kteří vychovávají naše čtenáře. V řadě svých prací se intenzivně věnuje regionálním studiím, nicméně její činorodost daleko přesahuje Slezsko a severovýchodní Moravu i hranice České republiky; úzce spolupracuje se Slovenskem, Polskem a Španělskem, dimenze jejích zájmů je mnohem košatější: jako jedna z mála sleduje ve své odborné tvorbě výtvarnou a textovou část knih jako celek. Je nám ctí, že můžeme ocenit její dílo a úžasnou mnohaletou aktivitu Zlatou stuhou za významný přínos literatuře pro děti a mládež.

Foto Jan Křikava.

Zlaté stuhy 2024 předány!

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy