Uri Orlev

Ostrov v Ptačí ulici

Jako Robinson Crusoe na opuštěném ostrově přežívá židovský chlapec s nesmírnou odvahou a vynalézavostí v polorozbořeném domě v opuštěné čtvrti varšavského ghetta. Obyvatelé čtvrti byli odvedeni a zanechali po sobě téměř veškerý svůj majetek. Zničený dům se nachází u zdi oddělující ghetto od zbytku města. Větracím otvorem může Alex ze svého úkrytu sledovat, co se děje ve čtvrti vně ghetta. Má za úkol počkat v troskách na tatínka, který mu slíbil, že se za několik dnů vrátí. Dny se však mění v týdny a týdny v měsíce, během nichž dojde k mnoha událostem a bezpočtu překvapení.

Kniha čtenáře strhne svou přímočarostí a upřímností. 

O autorovi: 

Uri Orlev (*1931) je významný současný izraelský spisovatel. Napsal na třicet knih pro čtenáře různého věku, zejména však pro děti a mládež. Jeho romány byly přeloženy do mnoha jazyků a získaly nejedno ocenění. Orlev je jako první izraelský autor držitelem prestižní mezinárodní ceny Hanse Christiana Andersena. 

O ilustrátorce:

Ora Eitan žije v Jeruzalémě a působí na tamější vysoké škole umění a designu. Byla rovněž nominována na cenu Hanse Christiana Andersena. 

Ohlasy:

www.rozhlas.cz

http://www.klubknihomolu.cz

https://www.youtube.com

 

Ilustrátor: Ora Eitan, obálka Tomáš Řízek
Překladatel: Lenka Bukovská
Nakladatel: Práh
Počet stránek: 184
Formát knihy: 140 x 225

Kniha vyhrála v této kategorii:

Překladová část - b) beletrie pro mládež

Dokumenty ke stažení:

Ostrov v Ptačí ulici

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy