Zlaté stuhy 2019 předány!29.4. 2019

 

V pondělí 29. dubna byly v Centru současného umění DOX již po sedmadvacáté slavnostně předány výroční ceny Zlatá stuha nejlepším tvůrcům literatury pro děti a mládež. Ve čtyřech oblastech bylo uděleno celkem čtrnáct ocenění.

V kategorii beletrie pro děti si desky a špendlík odnesla Daniela Krolupperová za knihu Past na korunu (Albatros). Kriminální retropříběh zasazený do rázovitého pražského Podskalí v prvních měsících roku 1919 nám prozradí mnohé o mentalitě popřevratové doby i o postavení tehdejších dětí, jejich strastech i radostech, povinnostech i kratochvílích.

Cenu za beletrii pro mládež získal Marek Toman za knížku Cukrárna u Šilhavého Jima (Baobab). Ve westernové parodii Marek Toman servíruje literární laskominy bandě otrlých desperátů, kteří kulisami westernu procházejí s proklatě zjevnou vášní, takže i jejich knihomolský apetit musí být nutně nakažlivý. Ve svérázně přímočarých výkladech děl světové literární klasiky se tvůrce potměšile opírá o vypjatost mayovek či rodokapsů.

V kategorii literatury faktu zaujala porotu Zuzana Demlová s knihou Pohádky o kolečkách a nekonečnu (Baobab). Za pomoci grafických historek a kratičkých pohádek, v nichž rejdí desítky proměnlivých černých koleček na červeném podkladě, text publiku osvětluje základní pojmy věcného učení, jako jsou velikost a množství, nula a nekonečno, čas, trvání a v neposlední řadě i vlastnosti věcí závislé ryze na postoji pozorovatele.

Nejlepší teoreticko-kritickou knihou byli Slavíci, mořské víly a bolavé zuby (Host). Skandinavistka Helena Březinová v objevných interpretacích Andersenových děl na pozadí dobového literárního kontextu na čtenáře podobně jako slovutný dánský vypravěč pomrkává a v brilantních komparacích mu ukazuje, jak rafinovaně podvratný obsah jeho texty zdánlivě určené dětem mají a kolik se někdy necitlivým zacházením úpravců v českých překladech ztratilo.

Za ilustrace pro děti získal Zlatou stuhu Milan Starý a kniha Ester Staré Šedík a Bubi (Pikola). Kniha má koncepci promyšlenou do nejmenšího detailu. Její různorodé části jsou dynamicky propojeny a uvolněné ilustrace plné hravosti a vtipu sugestivně zvou čtenáře do děje. Obálka, vnitřní úprava a ilustrace tvoří harmonický celek.

V kategorii ilustrací pro mládež byla oceněna Marie Urbánková za knihu Jany Klimentové Trable s tátou (Pikola). Celkové řešení knihy zanechává dojem současné moderní publikace. Ilustrace úzce komunikuje s obsahem knihy a vyzývá k bližšímu prohlížení a čtenář je díky ní okamžitě vtažen do děje příběhu.

Nejlépe ilustrovanou populárně-naučnou knihou pro děti a mládež loni byla publikace Pozor, doktor! autorů Petra Svobodného a Robina Krále s ilustracemi Nikoly Logosové (Běžíliška). Výtvarné zpracování knihy dokonale souzní s jejím obsahem a čtenář je obrazovou částí provázen velmi poutavou formou. Svěží barevnost ilustrací a grafická úprava zvládající komplikovaný obsah v ní tvoří moderní funkční celek.

Výtvarná porota se též rozhodla udělit cenu za výtvarný počin roku. Získala ji Michaela Kukovičová za knihu Nebojme se bát (Práh). Kniha působí dramaticky – do ilustrací jsou přeneseny zážitky strachu a tajemna. Autorka Michaela Kukovičová za pomoci koláží zpracovala tyto temné vize osobitě a s nadsázkou.

Cenu za překlad pro děti získal Vratislav Kadlec za knihu Král Vrkú (Host). Zkušenému překladateli Vratislavu Kadleci se úctyhodným způsobem podařilo zachytit nesmírnou originalitu proprií i apelativ, vytvořit neotřelá kompozita a díky osobitým slovním hříčkám, zvukomalebnosti a zdařilým řešením obtížné genderové zařaditelnosti samotného krále Vrkú zachovat vtipnost a jazykovou invenci autora.

Helena Stiessová si odnesla Zlatou stuhu za překlad knihy Sally Jones a dopis od mrtvého (Albatros). Překladatelce se s neobyčejným vcítěním podařilo zachytit plynulý, vrstevnatý tok klasického vyprávění o cestě, umně vyšperkovaného arabeskami často obtížně dohledatelných reálií nejrůznějšího druhu, ať už se jedná o portugalský lokální kolorit, či složitosti výroby akordeonu. Výsledný text tak věrně zrcadlí moderní skandinávské vypravěčství, uměřené, introspektivní a zároveň provokující k zamyšlení.

Nejlépe přeloženou naučnou knihou byl podle poroty Fotbalová škola – kde fotbal řídí svět (Pikola). Překladatel Michal Prokop se musel popasovat především se dvěma výzvami – s košatou fotbalovou terminologií a s výrazně humorným laděním. Tohoto úkolu se zhostil výborně. Fotbalovou hantýrku ovládá natolik suverénně, že pojmy v textu působí zcela přirozeně.

Komiksová porota vybrala z nominovaných titulů knihu Barbory Dlouhé a Martiny Komárkové Tarbíci a Marabu II (Dlouhá Barbora). Původně televizní komiks zaujme výrazným výtvarným stylem, vyprávění jsou pěkně rytmizovaná, krátké příběhy se dobře hodí pro malé děti, které ocení opakující se situace a úsloví.

Zvláštní cena za nakladatelský počin patřila nakladatelství Akropolis za knihu Punťa, výpravnou,

skvěle graficky zpracovanou publikaci. Objemný box přináší dva svazky – čtivě psanou teoretickou studii a výběr Punťových příběhů. Příjemným doplňkem je pak katalog obálek a sada pohlednic.

 

Za svou obětavou práci pro dětskou literaturu získala cenu za celoživotní přínos Iva Procházková. Umělecký záběr, psychologická propracovanost i rezonance tvorby Ivy Procházkové, v pravém smyslu evropské a evropanské, jsou v současném kontextu českých žánrů pro děti a mládež ojedinělé. Její prózy mnohokrát rozčeřily stojaté vody, v posledním čtvrtstoletí poznamenané nedostatkem podnětných rukopisů a také generační obměnou. S důrazem na autorčino úhelné životní téma – to jest handicap outsidera, jenž může svou odvahou v neidylickém světě jedině získat – zpracovávají závažné náměty, ať už jde o problémy autoritativní výchovy, společenského znevýhodnění či trampoty dospívání v neúplné rodině, popřípadě nastolují takové oborové výzvy, jaké představuje zrání adolescentů mimo únikové rámce spotřební populární kultury nebo demytizace tabu kolem lidské konečnosti. Její díla jako Čas tajných přání, Červenec má oslí uši, Středa nám chutná, Soví zpěv, Únos domů, Myši patří do nebe nebo Nazí zasahují všechny čtenářské subkategorie dětí a mládeže, vyvolávají inspirativní oborové diskuse a dočkaly se ocenění u nás i v zahraničí. V letošním roce působila autorka rovněž jako literární velvyslankyně České republiky na lipském knižním veletrhu. Česká sekce IBBY tuto laureátku Německé knižní ceny, Ceny Friedricha Gerstäckera, dvou Magnesií Liter i několika Zlatých stuh nominovala dvakrát na medaili Hanse Christiana Andersena.

Zlaté stuhy 2019 předány!

Aktuality

O ceně

Výroční cena Zlatá stuha je každoročně udělována tvůrcům nejlepších knih pro děti a mládež vydaných v českém jazyce. Existuje již více než 30 let a představuje jedinou cenu v České republice zaměřenou výhradně na dětskou literaturu. Knihy procházejí pečlivým výběrem odborných porot. Zlatá stuha je tedy garantem kvalitních dětských knížek. Prostřednictvím doprovodných programů, jako je putovní výstava ilustrací, výtvarné dílny, besedy a autorská čtení, navíc podporuje růst čtenářské gramotnosti, rozvoj vztahu ke knihám i kulturní vyžití dětí. Vyhlašovatelem ceny je Česká sekce IBBY – Společnost přátel knihy pro mládež, a spolupořadateli Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Památník národního písemnictví. 

Partneři Zlaté stuhy